Прием на граждани

Извадка от Правилник за работата и взаимодействието
на структурните звена на общинска администрация във връзка с провеждане на

Приемния ден на кмета на община Казанлък

 

  1. Приемният ден на кмета на общината се провежда първия  петък на месеца от 13.00 ч.
  2. Приемът е с предварително записване, което се извършва в понеделник от 8.30 ч. в седмицата, в която ще се провежда приемния ден.
  3. При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
  4. При преценка от кмета на общината, че поставеният въпрос е от компетентността на зам.-кмет, гражданинът се насочва за среща със съответния заместник-кмет.
  5. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината  www.kazanlak.bg, поради което записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.
  6. Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.

 

 

Утвърдил,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378