Прием на граждани

Извадка от Правилник за работата и взаимодействието
на структурните звена на общинска администрация във връзка с провеждане на

Приемния ден на кмета на община Казанлък

 

  1. Приемният ден на кмета на общината се провежда след  предварително записване, което може да се извърши по електронен път чрез сайта на Община Казанлък или на място в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общината, бул. "Розова долина" 6
  2. При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
  3. При преценка от кмета на общината, че поставеният въпрос е от компетентността на зам.-кмет, гражданинът се насочва за среща със съответния заместник-кмет.
  4. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината  www.kazanlak.bg, поради което записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.
  5. Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.

 

 

Утвърдил,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък

публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220