Вътрешни правила

 


Правилник за вътрешния трудов ред

Изтегли документа

публ. на 20.08.2021 г., утвърден със Заповед № 1436 / 06.08.2021 г., изменен със зъповед №1144/30.05.2023 г.


Правилник за работа и взаимодействие на структурните звена на общинска администрация в община Казанлък

Изтегли документа

публ. на 28.08.2020 г., утвърден със Заповед № 248 / 21.02.2020г., изменен със Заповед №1261 / 18.08.2020 г., изменен със заповед №1237/12.06.2023 г.


Инструкция за организация на деловодната дейност

Изтегли документа

публ. на 10.03.2020 г., утвърдена със Заповед № 263 / 25.02.2020 г.


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Казанлък

Изтегли документа

публ. на 04.03.2020 г., утвърдени със Заповед № 248 / 20.02.2020 г.


Вътрешни правила за заплатите /общинска администрация/

Изтегли документа

публ. 14.02.2019г., утвърдени със Заповед № 1429 / 31.07.2012 г., изменени със Заповед № 113 / 28.01.2019 г.


Инструкция за финансово управлние и контрол на Община Казанлък

Изтегли документа

публ. на 08.10.2020г., утвърдени със Заповед № 672 / 09.05.2019 г., изменени със Заповед № 1522 / 25.09.2020 г.


Процедура за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

Изтегли документа

публ. на 20.04.2018 г., утвърдена със Заповед № 500 / 05.04.2018 г.


Правила за Сигурност на Информационните системи

Изтегли документа

публ. на 31.05.2018г., утвърдени със Заповед № 805 / 17.05.2018 г.


Вътрешни правила за обмен на документи чрез системата за електронен обмен на документи

Изтегли документа

публ. на 31.10.2018 г., утвърдени със Заповед № 1657 / 17.10.2018 г.


Процедура за архивиране и възстановяване на данни в Община Казанлък

Изтегли документа

публ. на 31.10.2018 г., утвърдена със Заповед от № 1658 / 17.10.2018 г.


Методика за определяне на разходооринетиран размер на таксите

Изтегли документа

публ. на 14.05.2019 г., утвърдена със Заповед № 607 / 24.04.2019 г.


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община град Казанлък

Изтегли документа

публ. на 12.02.2016 г., утвърдена със Заповед № 205 / 10.02.2016 г.


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане  на обществени поръчки в община Казанлък

Изтегли документа

публ. на 02.05.2016 г., утвърдени със Заповед № 617А / 25.04.2016 г.


Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи,  подписани с универсален електронен подпис  в община Казанлък

Изтегли документа

публ. на 22.10.2008г., утвърдени със Заповед № 1028 / 22.10.2008 г.


Програма за изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021-2027

Изтегли документа 

 

публ. на 06.10.2021г., утвърдени със Заповед № 1762 / 05.10.2021 г.


Стратегия за управление на риска

Изтегли документа

публ. на 20.03.2023 г., утвърдена със Заповед № 486 / 17.03.2023 г.


 

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Изтегли документа

публ. 30.07.2013 г. , утвърдена със Заповед № 1780 / 29.07.2013 г.


 

 

публ. на 25.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220