Международно сътрудничество

Община Казанлък традиционно поддържа интензивни контакти с редица международни партньори. В основата на международното сътрудничество стоят дългогодишни връзки с побратимените и партньорски на общината градове, с които са създадени условия за разширяването на побратимяването и с трети градове от различни части на света.

Община Казанлък е побратимена със следните градове: град Надканижа (Унгария – от 1970 г.), град Верия (Гърция – от 1980 г.), град Кремона (Италия – от 1982 г.), град Сент-Ерблен (Франция – от 1986 г.), град Кочани (Македония – от 1994 г.), град Търговище (Румъния – 1995 г.), град Фукуяма (Япония – от 1995 г.), град Толияти (Руска федерация – от 1995 г.), град Грас (Франция – от 2004 г.), град Мунаката (Япония – от 2010 г.) и град Дзинан (Китай – от 2012 г.), град Блида, ( Алжир 2016г.), Джунанг-гу, СЕУЛ, (Южна Корея 2017г.), Кацаго Сан Мартино, (Италия 2018г.)

В рамките на установените контакти през годините са реализирани различни съвместни инициативи и проекти – младежки и ученически обмени, концерти, фестивали, изложби, проекти в сферата на социалните дейности, спортни събития и икономически форуми.

Община Казанлък е и член на международната организация „Кметове за мир“, включваща над 4000 града по цял свят, както и на Мрежата на средноголемите европейски градове и на Мрежата на побратимените градове, основана през 2011 година в град Сент-Ерблен, съвместно с други общини от Ирландия, Испания и Румъния.

В последните години община Казанлък участва активно в разнообразни международни представяния на страната ни, в международни инициативи за насърчаване на местното икономическо развитие, както и в редица мероприятия, организирани от институциите на ЕС в страната и чужбина.

 

ФОРМУЛЯР  за сътрудничеството на Община Казанлък с чуждестранни местни власти

публ. на 21.11.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220