Членство на Казанлък в международни организации

  1. Програма „Градски дневен ред на ЕС“ 

Акцентира се върху развитието на партньорства, свързани със съвременните предизвикателства за градовете в Европа с цел обмен на добри практики за справяне с проблемите и генериране на нови идеи. От 2019 година Казанлък се включва в партньорството „Култура/ културно наследство“, което има за цел да промотира растеж, качество на живот и иновации в европейските градове. То дава възможност на градовете и регионите да адресират активно своите проблеми и да участват пряко в европейските процеси за вземане на решения. На среща в Берлин на 21-22 февруари 2019 година представители на Община Казанлък представиха новите идеи за развитие на района, в частност проекта „Светът на траките“. 

 

  1. Асоциация “Кметове за Мир”

Асоциацията е създадена по инициатива на кмета на Хирошима  с цел  солидарност за забрана и премахване на ядрените оръжия. Членове са 575 града от 108 страни, от България само София и Казанлък. Получено е съответното удостоверение за членство на Казанлък от 15 октомври 2004 г. подписано от Председателя на Асоциацията г-н Тадатоши Акиба, кмет на Хирошима.

Кметът Дамянов участва в среща на организацията в САЩ 30.04 - 05.05. 2005 г. в Ню Йорк. На тази среща Кметът на Хирошима отправя покана за среща в Япония през август, на която освен срещата на Кметове за мир се проведе и тържествено възпоменателна церемония за 60 годишнина от атомната бомбардировка над Хирошима.

 

  1. Мрежа на средно големите европейски градове,

Седалище Сент Пьолтен, Австрия.

Съществува кореспонденция от 2004 г., получават се покани за всички прояви, получен е бюлетин за проведените дейности от предходната година. Липсва архив за предни години, няма документ, удостоверяващ членството на Казанлък в тази мрежа.

По време на посещението в Надканижа през април 2009 година, делегацията от Казанлък участва в годишната сесия на Мрежата на средноголемите европейски градове, която беше на тема „Добри практики в областта на електронното управление на местно ниво”. Заместник-кметът подписа резолюция подписа от името на Община Казанлък Резолюция за повишаване на енергийната ефективност в средно големите европейски градове.

 

публ. на 21.11.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220