Местни избори 2023

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Информация за услугата

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

Информация за услугата    

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Информация за услугата

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Информация за услугата

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Информация за услугата

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Информация за услугата

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Информация за услугата

2033 Възстановяване или промяна на име

Информация за услугата  

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Информация за услугата                                         &nb

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Информация за услугата

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Информация за услугата

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Информация за услугата  

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Информация за услугата

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Информация за услугата

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Информация за услугата

2053 Припознаване на дете

Инфомация за услугата

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Информация за услугата

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Информация за услугата

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Информация за услугата

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220