2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Информация за услугата

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Информация за услугата

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Информация за услугата

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Информация за услугата

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Информация за услугата

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Информация за услугата

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Информация за услугата

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Информация за услугата

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Информация за услугата

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Информация за услугата

Разрешителни по Закона за водите

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ Заповед № РД-282/09.04.2020 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите (изменена със Заповед
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220