УЧРЕДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“

Съгласно чл. 15 от Закона за туризма (ЗТ), територията на страната се разделя на обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг.

Според обновената през 2015 г. Туристическа карта на България в района  „Долина на розите“ се включват  19 общини: Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Карлово, Копривщица, Мирково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч. За център се определя гр. Казанлък.

Съгласно чл. 17, ал. 1, от Закона за туризма, туристическият район се управлява от Организация за управление на туристическия район (ОУТР). ОУТР са юридически лица, които се регистрират по реда на ЗТ. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.

Във връзка с изпълнение на чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма по инициатива на Община Казанлък беше сформиран Учредителен комитет и със заповед на Министъра на туризма  № Т-РД-17-45 от 11.09.2018г., обн. в ДВ, бр. 81 от 02.10.2018г. беше открита процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“.

Учредителното събрание ще се състои на 15 януари 2019 година / вторник / от 11:00 часа в сградата Културно-информационен център, ул. “Искра“ 4 в гр. Казанлък.

Членове на Организацията могат да бъдат регионални и местни туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър; общински и областни администрации; научни организации, институти и училища в областта на туризма; сдружения на потребителите и други институции и организации; национални, общински и регионални музеи; национални и природни паркове, намиращи се на територията на района; национални курорти; туроператори и турагенти;  хотелски и ресторантьорски вериги; атракциони; летища; плажове; търговски обекти, чието седалище или място за извършване на дейността е на територията на туристическия район.

В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за туризма, официалната покана беше публикувана в бр. 93 на Държавен вестник, във в. „Телеграф“ от 19.11.2018г. и във в.“Искра“. Същата е приложена и тук.

За участието Ви, освен попълнена регистрационна форма, ще бъде необходим номер и дата на решението на Вашия Общински съвет за участие на Общината  в ОУТР и упълномощеното лице, което ще я представлява в организацията според чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; съответно за организациите -номер и дата на решението на управителния съвет или общо събрание и  лицето, което ще го представлява. Образец на регистрационната форма е приложен тук.

Проект на Устав на Организацията също е приложен по-долу.

 

Лицето за контакт, към което можете да се обръщате за информация, координация и въпроси,  е г-жа Сия Атанасова, тел.: 0885774545 и e-mail: s.atanasova@kazanlak.bg

 

Устав

Регистрационна форма

Дневен ред

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378