ОРГАНИЗЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“

Съгласно чл. 15 от Закона за туризма (ЗТ), територията на страната се разделя на обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг.

Според обновената през 2015 г. Туристическа карта на България в района  „Долина на розите“ се включват  19 общини: Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Карлово, Копривщица, Мирково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча, Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч. За център се определя гр. Казанлък.

Съгласно чл. 17, ал. 1, от Закона за туризма, туристическият район се управлява от Организация за управление на туристическия район (ОУТР). ОУТР са юридически лица, които се регистрират по реда на ЗТ. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.

Във връзка с изпълнение на чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма по инициатива на Община Казанлък беше сформиран Учредителен комитет и със заповед на Министъра на туризма  № Т-РД-17-45 от 11.09.2018г., обн. в ДВ, бр. 81 от 02.10.2018г. беше открита процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“.

Учредителното събрание се състоя на 15 януари 2019 година .

Членове на Организацията могат да бъдат регионални и местни туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър; общински и областни администрации; научни организации, институти и училища в областта на туризма; сдружения на потребителите и други институции и организации; национални, общински и регионални музеи; национални и природни паркове, намиращи се на територията на района; национални курорти; туроператори и турагенти;  хотелски и ресторантьорски вериги; атракциони; летища; плажове; търговски обекти, чието седалище или място за извършване на дейността е на територията на туристическия район.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова бе избрана за председател на Управителния съвет на Организация за управление на  туристически район „Долината на розите“.  В съвета участват още заместник-областният управител на Област Сливен, кметовете на общините Сливен, Панагюрище, Копривщица, Хисар и директорът на Исторически музей „Искра“ - Казанлък.

Делегатите приеха Устав на Организацията, размера на встъпителния и годишен членски внос и Контролен съвет в състав: представител на Министерството на туризма, кметът на община Челопеч и туристическо сдружение – комплекс „Дамасцена“, с.Скобелево.

„Долината на розите“, с център Казанлък е 6-ият регистриран туристически район в страната. Според основната и разширена специализация на туристическите райони, „Долината на розите“ ще бъде с фокус върху здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.

 

Можете да се запознаете с маркетинговата стратегия (2021-2024) и комуникационния план на ОУТР „Долината на розите“ на следния линк:

https://outr.bulgariatravel.org/bg/rose-valley/category/53

 
 
публ. на 17.12.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220