Демографска характеристика

 

Населението на община Казанлък по настоящ адрес, по данни на ГРАО, към декември 2018 г. е 75 278 души. При съпоставяне на данните към декември 2017 г., се отчита намаление от 12 души в населението в община Казанлък. В населените места в община Казанлък, без гр. Казанлък, населението е намаляло със 414 души за сметка на жителите в гр. Казанлък, които са се увеличили с 402 души.

Табл.1. Населението в община Казанлък по настоящ адрес

година

община Казанлък –бр.

гр. Казанлък-бр.

населени места- бр.

към 31.12.2016 г.

75 578

49 764

25 814

към 31.12.2017 г.

75 290

49 651

25 639

към 31.12.2018 г.

75 278

50 053

25 225

 

Източник:ГРАО

По полова структура, по последни данни на НСИ за населението, жените заемат по-голям дял от мъжете в общината като представляват 51,8% от общия брой на населението, а мъжете заемат 48,2%.

Населението по възрастови групи[1] е разпределено, както следва - категория под трудоспособна възраст заема дял от 15,31% от общото население, 57,84% от жителите в общината са в трудоспособна възраст и 26,85% от населението е над трудоспособна възраст. Делът пък на жените над трудоспособна възраст е значително по-голям, спрямо мъжете и заема 63,6%. Съотношението по възрастови групи, спрямо техния пол е видно от следната графика:

Граф.1. Структура на населението в община Казанлък по възрастови групи и пол

Източник: НСИ

 

 


[1] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220