Служебнa бележка за липса на задължения


Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с необработен и фасониран дървен материал


Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение


Издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения


Категоризиране на заведения за хранене и развлечения


Категоризиране на място за настаняване


Издаване на заверено копие на заповед, договор


Удостоверение за имот, че не е общинска собственост и заверяване на молба декларация за имота


Удостоверение за имот, който не е актуван като общинска собственост


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирано място за настаняване и издаване на удостоверение


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220