През 2015 г. с Решение на Общински съвет №1307/13.05.2015 г. бе създадено Общинско предприятие „Кухня – майка, в т.ч. дейност детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) със следните основни дейности:

  1. Приготвяне и доставяне на готова храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години, ползващи услугите на детска млечна кухня.
  2. Приготвяне и доставяне на храна – „кетъринг“ за деца до 3 годишна възраст, посещаващи детски дневни ясли на територията на общината
  3. Приготвяне и доставяне на храна – „кетъринг“ за деца от  3  до 7 -годишна възраст, ползващи услугите на целодневни детски градини.

Общинското предприятие приготвя храна за близо 3 000 деца, от които 350 записани в Детска млечна кухня, над 340 деца, посещаващи детските ясли и 2 300 детските градини на територията на общината

От 1 юни до септември 2015 г. бяха извършени редица ремонтни дейности по основната сграда на гр. Казанлък като: топлоизолиране на стени и покрив; подмяна на дограмата; подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация (по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” на стойност 263 349,64 лв.; строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, складови и други помещения, както и доставката на ново кухненско оборудване (на обща стойност 343 000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2015 г.).

Кухнята разполага с 5 автомобила и 30 служители, които обслужват 33 обекта на територията на цялата община.

Цената на купона за децата, ползващи услугите на детска млечна кухня е 0.50 лв., като това включва обедно меню от 3 ястия съответно по 0,100 гр. супа, 0,200 гр. основно и 0,200 гр. десерт.

Децата от детските заведения на територията на общината се изхранват на четирикратен режим, включващ закуска, подкрепителна закуска (плод), обяд и следобедна закуска.

Изхранването е изцяло с качествени продукти, отговарящи на всички нормативни актове, касаещи безопасността и качеството на детското хранене.

 

публ. на 10.06.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220