Ползването на Детска кухня става при навършена 10 месечна възраст на детето.

Записването на децата за получаване на храна от Детска кухня се извършва чрез представяне на:

  1. Копие от удостоверението за раждане на детето;
  2. Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и липса на алергии;
  3. Предадени 10 бр. бурканчета от 300 мл. с нови капачки за многократна употреба. Бурканите трябва да бъдат измити от лепило и етикети.

Записването се извършва всеки работен ден от 11:30 до 12:30 часа на адрес: гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев" № 30.

 

При записване се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони. Цената на 1 купон е 1 лв. 

 

Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите чрез заверка на купоните в пунктовете от предходния ден. Храната се получава в раздавателните пунктове, след представяне на заверен купон и празен, почистен и измит амбалаж.

 

Храната е без консерванти. Трайността на храната извън хладилник е 4 часа от приготвянето ѝ. Родителите са длъжни сами да получават и транспортират до дома си храната, те носят отговорност за нейното съхранение и час на консумация.

 

За допълнителна информация:

Силвия Халачева, Директор - 0884 100 848

Детска кухня – тел. 0431/9 83 84

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220