Уважаеми Родители,

В детска млечна кухня се хранят деца на възраст от 10   месеца до 3 години, на основание чл. 34, ал. 1 на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни. В ДМК се предоставя меню на две възрастови групи. Първа група - от 10 месеца до 1 година и втора група от 1 година до 3 години. То е съобразено с спецификата на възрастта  и дъвкателните способности на децата. За това предлаганата храна е с различна консистенция. Храната за първа възрастова група се приготвя с адаптирано мляко за кърмачета.

Записването на децата за получаване на храна от Детска кухня се извършва чрез представяне на:

  1. Копие от удостоверението за раждане на детето;
  2. Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и липса на алергии;
  3. Предадени 10 бр. бурканчета от 400 мл. с нови капачки за многократна употреба Бурканите трябва да бъдат измити от лепило и етикети.

Записването се извършва всеки работен ден от 11:30 до 12:30 часа на адрес: гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев" № 30 или във филиалите в оказаното работно време.

 

При записване се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони. Цената на 1 купон е 0,50 лв. 

 

Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите чрез заверка на купоните в пунктовете от предходния ден. Храната се получава в раздавателните пунктове, след представяне на заверен купон и празен, почистен и измит амбалаж.

 

Храната е без консерванти. Трайността на храната извън хладилник е 4 часа от приготвянето й. Родителите са длъжни сами да получават и транспортират до дома си храната, те носят отговорност за нейното съхранение и час на консумация.

 

За допълнителна информация:

Силвия Халачева – Директор  (0884 100 848)

Детска кухня – тел. 0431/9 83 84

публ. на 11.06.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220