Работа по проекти с външно финансиране

Със заключителна пресконференция на 18.09.2020 г. в Община Казанлък официално приключи работата по Проект Информационни технологии и творчество - успешна формула в образованието на 21-ви векна ДГ № 1 „Здравец“, гр. Казанлък  по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, финансиран със средства на Европейския съюз. Бенефициент по проекта беше ДГ № 1“Здравец“, гр. Казанлък, а нейни партньори - Esmovia - training and mobility, гр. Валенсия, Испания и EUROPASS Тeacher Аcademy, гр. Барселона, Испания . В обучението на Esmovia - training and mobility на тема "ICT for teaching and learning"  участниците практически усвоиха идеи за това как може да бъдат включени технологиите в съществуващите уроци. Какви са плюсовете и минусите от използването им. Бяха представени видеоигри и начини на прилагането им в обучаващи ситуации. Бяха проведени практически симулации на базата на използването на ИКТ за т.н. „игровизация“ на учебния процес. Представени бяха възможности за създаване на собствени електронни ресурси, чрез използването на програмата Book creator, Quizzes, Symbaloo, Edpuzzle, Kahoot. Представена беше платформата Google Suite. Посещението на училище във Валенсия и среща с учители и ученици допринесе за това да бъде оценено въздействието на ИКТ инструменти в образователен контекст.

            По време на курса на тема "Integrating Creativity and Innovation into Teaching"- участниците получиха знания за възможностите, свързани с прилагането на креативни методи и иновативни решения във класната стая, за различни начини на учене при децата и какви са възможностите да се планират уроци с използване на интерактивни методи; как да бъдат адаптирани и манипулирани визуални ресурси като начин за развиване на умения от висок порядък. По време на пресконференцията бяха отчетени резултатите, постигнати по време на проекта, а именно проведени обучаващи ситуации пред учители от детската градина, открити уроци пред родителите, „Училище за родители“, Дискусионен форум на тема „Внедряване на дигиталните технологии в детската градина”. Представени бяха и планираните комуникации с партньори от други европейски страни за създаване на проект по темата по дейност К2 на програма Еразъм +. 


 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220