12 октомври 2019 г.

подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават писмено заявление придружено с копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК, не по късно от  12 октомври 2019 г.

- краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Избиратели чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат писмено да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес,  не по-късно от 12 октомври 2019 г.

19 октомври 2019 г.

- отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, извършва се след подаване на писмено заявление, не по-късно от 19 октомври 2019 г..

публ. на 13.09.2019 г.

Избори за общински съветници и кметове 27 октомври 2019 г.

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220