Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжностите:   Ръководител; Трудотерапевт;        по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център

Списък на кандидатите преминали втори етап - интервю-събеседване за заемане на длъжностите “Диспечер“ и “Счетоводител“ по проект “Патронажна грижа в община Казанлък“

  Списък на кандидатите, преминали втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите „Диспечер“ и „Счетоводител“   по обява със срок за кандидатстване 01.11.2019 г. по проект &bdquo

Списък на кандидат - потребители, одобрени за включване в услугата “Патронажна грижа“


Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за предоставяне на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“

  Списък на кандидати, одобрени за заемане на длъжностите   - специалист „Социални дейности“; - специалист „Здравни грижи“ - Шофьор   за предоставяне на здравно-социалната услуга &

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване за предоставяне на здравно-социалната услуга “Патронажна грижа“

Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите:   - Специалист „Здравни грижи“, - Специалист „Социални дейности&

Удължаване срока за подбор на персонал за предоставяне на услугата “Патронажна грижа“

Обява Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора

Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”

  Обява Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възр

Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за заемане на длъжности специалист „Социални дейности“ и специалист „Здравни дейности“ за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат потребителите на услугата „Патронажна грижа“

  Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за заемане на длъжности специалист „Социални дейности“ и специалист „Здравни дейности“ за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат п

Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите специалисти за изготвяне на индивидуални оценки

Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребителите: специалисти „Здра

Удължаване срока за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребители по проект “Патронажна грижа в община Казанлък“

Обява за удължаване срока за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребители на здравно-социална услуга „Патронажна грижа“   Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0

Удължаване срока за прием на документи от кандидати за потребители по проект “Патронажна грижа в община Казанлък“

Обява Домашен социален патронаж - Казанлък в качеството си на Доставчик на услуга „Патронажна грижа“   удължава срока за подбор на кандидати за потребители на услуга „Патронажна грижа“   Услугат

Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребителите: специалисти „Здравни дейности“ и сп

Списък на кандидатите, преминали първи етап - подбор на документи и одобрени за втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребителите: специалисти „Здра

Обява за подбор на кандидати за потребители по проект № BG05M9OP001-2.040-0115 „Патронажна грижа в община Казанлък”

Обява Домашен социален патронаж - Казанлък в качеството си на Доставчик на услуга „Патронажна грижа“   обявява подбор на кандидати за потребители на услуга „Патронажна грижа“   Услугата „П

Обява за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат-потребители по проект “Патронажна грижа в община Казанлък“

  Обява за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидати за потребители на здравно-социална услуга „Патронажна грижа“   Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект &bdq

Списък на кандидатите за заемане на длъжностите “Диспечер“ и “Счетоводител“, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

Списък на кандидатите, преминали етап на подбор на документи и допуснати  до втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжностите „Диспечер“ и „Счетоводител“   по обява със срок за ка

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК”

Нова почасова мобилна интегрирана здравно-социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания   От 01.09.2019 година Община Казанлък започна организация за разкриване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа“. Ц

Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжностите “Диспечер“ и “Счетоводител“ по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”

  Обява   Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна гр
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220