В края на м. август 2019 г. приключиха дейностите по Проект „Иновациите - ключ към успеха“ от Програма „Еразъм+“ – КА 101 на Детска градина № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък. Педагозите взеха участие в два международни обучителни курса: „Многообразие в образованието“  от 01.04. до 05.04.2019 в гр. Лисабон, Португалия и „ИКТ за преподаване и учене“ от 06.05. до 10.05.2019г. в гр. Валенсия, Испания. 

Ето какво споделиха участниците в проекта:

„И двете обучителни организации - ESMOVIA и EEKHOUT Akademy напълно удовлетвориха нашите очаквания по отношение на качеството на предложените курсове. Преподавателите бяха компетентни, ерудирани и насърчаващи. Успяхме да създадем много ползотворни контакти и с другите участници, които възнамеряваме да продължим и да превърнем в нови партньорства.“

„С реализирането на проекта успяхме да постигнем всички заложени цели:

-повишаване уменията на учителите, даващи възможност за осъществяване на динамичен живот в учебната среда;

-добиване на увереност за практическо използване на технологиите на информационното общество и съответно притежаване на основни умения за работа с информационно-компютърните технологии /ИКТ/;

-квалификация за повишаване езиковите умения на учителите;

- запознаване с други образователни системи и усвояване на използваните в тях знания, умения и начин на мислене подходящ за всеки контекст;

-нови контакти, като основа за нови международни проекти и успешната им реализация;

-изграждане на нов модел екипност;

-обогатяване на езиковите умения на децата по чужд език;

- повишаване на престижа на детската градина и формиране на конкурентно устойчива среда, чрез дейности извън държавните образователни стандарти;

-популяризиране на важността от дейността по проекта и отваряне на възможност за професионален и културен обмен;

-изграждане на представа за образованието на децата посещаващи детска градина в други европейски страни.

Удовлетворени сме от силния  интерес на всички учители към споделените дигитални образователни ресурси и практики и вече виждаме ползите от използването на някои от тях при работата с децата.“

Общото мнение на всички участници е, че всеки курс обогатява не само с конкретната тема на обучението, но и с възможността да научат много нови неща за добри и полезни образователни практики от другите участници. Възникнаха много нови идеи за дейности с децата и родителите, както и интересни подходи за мотивиране на учителите за прилагането на новите знания. Най-трудно беше да убедим учителите с по-голям стаж, че не само традиционните методи на обучение, а и новите компютърни технологии могат да са полезни за децата. В днешното дигитално общество е важно още от детската градина да създаваме интерес и умения за разумно използване на електронните устройства. Наличието на достатъчно интерактивни дъски и детски таблети предполага ефективното им използване от всички учители, а комбинираните уроци, които представихме пред родителите, показаха, че в единството на традициите и новостите е разковничето за успешното и полезно за децата обучение.

публ. на 05.09.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220