тел.: 070040056 – горещ телефон на Община Казанлък, на който 24-часа в денонощието се приемат заявки от възрастни, самотноживеещи и/или болни хора за доставка на медикаменти, хранителни продукти и топла храна.

тел. 0887700846 – телефон за информация и консултации на здравнонеосигулени лица

тел. 042/602 468 и 0882553564 – Регионална здравна инспекция Стара Загора

112 – Национална система за спешни повиквания

 

Служители на Община Казанлък ще Ви помогнат в тази ситуация.

За целта трябва да се обадите на тел.: 070040056.

Длъжностно лице ще Ви съдейства със закупуване и доставка на лекарства. 

На тел.: 070040056 може да заявите доставка на храна от Домашен социален патронаж за следващия работен ден до посочен от Вас адрес.

Промени са маршрутните разписания от вътрешноградската и междуселищната транспортни схеми, като разписанията са редуцирани.

Графиците за движение за времето на извънредното положение публикуваме тук

Типичните симптоми включват температура, кашлица, и/или задух, болки в мускулите и умора.

Ако в момента имате тежки симптоми, свързани с COVID-19, включително проблеми с дишането:
Незабавно се обадете на тел. 112, за да Ви бъде оказана спешна медицинска помощ и да бъдете транспортирани до болнично заведение за тест и лечение.

Ако в момента имате леки до умерени симптомите свързани с COVID-19: 
1. Свържете се с личния Ви лекар по телефона. Личният Ви лекар ще Ви насочи за следващите стъпки, които да предприемете. 
2. Не отивайте до болница или поликлиника. 
3. Не напускайте дома си.

Ако в момента нямате симптомите свързани с COVID-19: 
При повече от 80% от заразените с вируса симптомите са леки, подобни на грип, а много от заразените изобщо не прoявяват симптоми. Ако все още сте притеснени, моля свържете се с Вашия личен лекар. 

Не забравяйте, че ако сте заразени или имате съмнения че сте заразени, дори и без да проявявате симптоми сте носител и разпространител на вирус, който може да навреди на околните. Вие се намирате под задължителна карантина от 14 (за хора завърнали се от чужбина) до 21 дни (за хора с потвърдена инфекция).

Не бива да напускате дома си! Бъдете отговорни, от Вас зависи животът на много хора!

Помнете, че носите наказателна отговорност за нарушаване на  наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, като нарушителя се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева (чл. 355 от НК).

Важно е да знаете, че ако се намирате под задължителна карантина от 14 дни (за хора завърнали се от чужбина) до 21 дни (за хора с потвърдена инфекция) не бива да напускате дома си.

Бъдете отговорни, от Вас зависи животът на много хора.

По никакъв повод не трябва да бъдете контактни с други лица.

Помнете, че носите наказателна отговорност за нарушаване на  наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, като нарушителя се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева (чл. 355 от НК)

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, с изтичащ срок по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение.

ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Ако човек не се яви на насрочената дата, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.

Когато е нужно да се изпратят допълнителни изследвания или да се направят неизбежни консултации, ТЕЛК уведомяват лицата писмено, с известия за доставка на писмото.

За изтичащи до 16.04.2020 г. протоколи, които не изискват промяна на терапевтичната схема, се прави служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата, до която е валиден всеки конкретен протокол. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани от РЗОК.

Отпускането ще се извършва в аптеките, където е осъществено последното такова по дадена рецепта, видно от печата в рецептурната книжка, съобразено с последно вписаните в нея данни за отпуснати лекарства.

НЕ се удължава срокът на протоколите за заболявания, при които лечението е за определен срок – вижте кои са те тук

До 30 юни 2020 година, всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот и данъка върху превозно средство, ще се възползва от отстъпката.

Ако искате да дарите средства:

Ето и банковата сметка на Община Казанлък:

Сметка с „код за вид плащане”

ОБЩИНСКА БАНКА АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код за вид плащане:

в лева –  44 51 00

Всички средства, които бъдат събрани ще се използват за осигуряване на дейностите по снабдяване с храна и лекарства на самотно живеещи болни възрастни хора и други социални дейности, както и за дейността на лекарите, медицинските сестри, санитари и персонал на общинската болница, които ще се грижат за заразени с COVID-19.


Ако искате да станете доброволец:

На тел. 0700 40056 можете да се обадите и да предоставите своите данни. Служителите ще запишат необходимата информация за Вас. При необходимост, ще Ви потърсим на предоставения от Вас телефон.

Пътуването трябва да е по уважителна причина. В областните градове има контролно-пропускателните пунктове, на коитосе пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

  • полагане на труд в населеното място;
  • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
  • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
  • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Образец на декларация изтеглете от тук

ДАРЕНИЯ ОТ ФИРМИ СУМА
 "ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ" АД - КАЗАНЛЪК 26 000
"М + С  ХИДРАВЛИК " АД - ГР.КАЗАНЛЪК 25 000
ПРОМАКС ЕООД 25 000
"КАПРОНИ " АД - ГР. КАЗАНЛЪК 10 000
БИ СИ АЙ ЕАД 10 000
ПП"ГЕРБ" - ГР СОФИЯ
ГРУПА СЪВЕТНИЦИ НА ПП ГЕРБ - КАЗАНЛЪК
6000
СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ ЕООД - КАЗАНЛЪК 5 220
"ТРОН" ЕООД - С.ДУНАВЦИ 5000
"ЮМТ ТРЕЙДИНГ"ЕООД - КАЗАНЛЪК 5 000
"ПРУЖИНИ ПЕНЕВ"ООД 2 500
"БЕЛС" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК 2000
ФАРМАЦИЯ 93 ЕООД 2000
МГ СТРОЙ ЕООД - Казанлък 1000
"НИК ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК 1000
"СК БИЛДИНГ " АД - ГР КАЗАНЛЪК 1000
СИМАН ООД 1000
"ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ " АД - КРЪН 600
"ВРАБЕЦ" ЕООД - КАЗАНЛЪК 500
"САНТИНА 76" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК 500
"БЛР-ФРУТ" ЕООД - С . ХАДЖИДИМИТРОВО 500
"ТАНЯ 06" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК 500
"МАКСИ СТРОЙ ГРУП" ООД - КАЗАНЛЪК 500
"КИЛ КОМЕРС" ООД - ГР. КАЗАНЛЪК 500
"ЗЕОЛИТ УОТЪР КЪМПАНИ" ЕООД - КАЗАНЛЪК 500
ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 500
"МОНАМУР 6" ООД -  С.КОПРИНКА 200
"КАЗАНЛЪК" АД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 2700 ЛЕВА
"АБАЯ МАРКЕТ" ЕООД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 870 ЛЕВА
"ПАВЛОВА 2019" ЕООД ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 635 ЛЕВА
"БЪЛГАРИЯ - К" АД ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 530 ЛЕВА
"БИЛЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 510 ЛЕВА
ПАРТИЯ "ДПС"-КАЗАНЛЪК ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА
"ДИА.БГ" ЕООД ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ФИЛИАЛ КАЗАНЛЪК ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО КАЗАНЛЪК ЕООД – ЕВГЕНИ ФИЛЧЕВ ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
"ОПТИМА" ЕООД БИНА САДОВА АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ – 4 БР.
"АУТО ФРАНС 3000" ЕООД АВТОМОБИЛ DACIA
"ПЕНИТАЛЕС" ООД АВТОМОБИЛ PEUGEOT 208
"СБ ДЕКЕН" ООД - ГРАД КАЗАНЛЪК ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
"НЮАНС ПЛЮС"ООД - КАЗАНЛЪК ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 

ДАРЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СУМА
ЙОНКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ 7000 ЛЕВА
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ 3000 ЛЕВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА 1000 ЛЕВА
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ 1000 ЛЕВА
РАДОСЛАВ ДИНЕВ ДИНЧЕВ 1000 ЛЕВА
РИДВАН БАЙРЯМ ИЛЯЗ 1000 ЛЕВА
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ 1000 ЛЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВ ИВАНОВ 1000 ЛЕВА
ДЕНИСЛАВ ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ 600 ЛЕВА
СТОЙЧО НЕДЕВ СТОЙЧЕВ 500 ЛЕВА
ДЖАМАЛ НЕДЖИПОВ ПАПАРЛАНОВ 500 ЛЕВА
СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ 500 ЛЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЧЕВ 500 ЛЕВА
ДАНИЕЛА КОЕВА 400 ЛЕВА
НАДЕЖДА ДРАГАНОВА ЦОЧЕВА 200 ЛЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 200 ЛЕВА
ВЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА 150 ЛЕВА
ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ КУЗЕВ 100 ЛЕВА
БОНЧО ХРИСТОФОРОВ САРАФОВ 100 ЛЕВА
СИЙКА ЦЕКОВА ВУТЕВА 100 ЛЕВА
НЕЛИ ДОНЧЕВА АТАНАСОВА 100 ЛЕВА
ДИМЧО ХРИСТОВ ДИМОВ 100 ЛЕВА
АХМЕД МЕХМЕД 100 ЛЕВА
ЮЗЕИР АЛИ КЕНАН 100 ЛЕВА
СЛАВЕНА БОЯДЖИЕВА 100 ЛЕВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЛАДИЙСКИ 50 ЛЕВА
МИТЬО ИВАНОВ МАТАНОВ 50 ЛЕВА
ВЕСЕЛИН ДОБРЕВ КУЗЕВ ДАРЕНИЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - 3000 БР. МАСКИ
РАЙЧО КРЪСТЕВ ЮЛИАНОВ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА
ПЕТЪР ВЕКОВ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 300 ЛЕВА
ИВАН ДОЧЕВ ХРАНИТЛЕНИ ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 224 ЛЕВА

Дарителска сметка Община на Казанлък

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Сметка с „код за вид плащане” на Община Казанлък, по която следва да постъпват суми от юридически и физически лица:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код за вид плащане:

в лева –  44 51 00

 

 

Това са условията за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Казанлък в размер на 250 лв. за лица от следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от Дирекция „Социално подпомагане" и парично обезщетение за безработица от НОИ. 

Предложението е една от мерките, които кметът Галина Стоянова и екипът й внесоха за гласуване от Общинския съвет. На заседанието си на 15.04. общинските съветници единодушно приеха целия пакет с антикризисни мерки за гражданите и местния бизнес. 

Изтеглете процедура за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Изтеглете регистър на лицата, отговарящи на условията за отпускане на еднократна финансова помощ

Тези незадължителни насоки имат за цел да помогнат на работодателите и работещите да се предпазят и да останат здрави в работната среда, която се промени значително поради пандемията от COVID-19.

Насоки на Европейския съюз: Завръщане на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работещите.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220