Консултативен съвет по култура и туризъм

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Казанлък се създава на основание на Закона на туризма.

Неговият състав се определя със заповед на Кмета, а промените се правят по предложение на органите и организациите, които са определили съответните членове.

Този орган работи въз основа на приета Годишна програма и тя е част от Общинската програма за развитие на туризма и съответната местна стратегия, както и на основание местните приоритети и ресурси.

Базова норма за работата му е Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на културата  туризма.

Лицата, включени в Консултативния съвет по туризъм, се определят със заповед на Кмета на община Казанлък.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

СЪСТАВ

публ. на 14.04.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220