ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Булстат: 000817778

гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - Местни приходи и ГРАО:

гр. Казанлък,  бул.  „Ал. Батенберг“ №4

Е-мейл: mayor@kazanlak.bg

Интернет сайт: www.kazanlak.bg

Телефони за контакт:

Деловодство:   0431/ 98 247, 0431/ 98 248 и 0431/ 98 256

Социални дейности: 0431/ 98 252

Кадастър: 0431/ 98 287

Дирекция „Местни приходи“: 0431/98 350; 0431/98 497 и 0431/98 373

ГРАО: 0431/ 98 342; 0431/ 98 343 и 0431/98 346

Кметства

Предложения, сигнали и жалби можете да подавате на място в администрацията, на е-мейла на

Община Казанлък, по пощата, чрез куриер, чрез Системата за сигурно електронно връчване и

по електронен път на сайта на общината.  Отговор на предложения, сигнали и жалби можете да получите на място в

администрацията, по пощата, чрез куриер, чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Община Казанлък предоставя електронни административни услуги, изискващи електронна идентификация, както следва:

 - през сайта https://www.kazanlak.bg/cat-427.html , достъпни чрез КЕП;

- през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg/wps/portal/ , достъпни чрез ПИК и КЕП.

УСЛУГИ предоставяни през портала на ДАЕУ - ЕПДЕАУ

УСЛУГИ предоставяни от Община Казанлък, вписани в Административния регистър- АР

Списък с услуги, налични на страницата на Община Казанлък с нивата им поред параграф 1, т. 1 от НАР

публ. на 29.04.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220