Заповед № 2037 / 28.11.2022 г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „ Чаталджа“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2037 / 28.11.2022 г.   гр. Казанлък                  На основание чл. 44, ал. 2 от Зак

Заповед №1977/21.11.2022г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „ Отец Паисий Хилендарски“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1977/21.11.2022 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

Заповед №1964 / 18.11.2022 г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „ Генерал Гурко“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1964 / 18.11.2022 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал.

Заповед №1941 / 11.11.2022г., относно временна организация и безопасност на движението за ул. Отец Паисий Хилендарски

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1941/11.11.2022 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3

Заповед №1869/04.11.2022г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул. „ 6-ти Септември“ в гр. Казанлък на от 08:00часа на 07.11.2022г. до 17:00 часа на 30.11.2022г

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 1869/04.11.2022 г. гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мест

Заповед №1870/04.11.2022г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул. „Козлодуй“ в гр. Казанлък за периода от 07.11.2022 г. (понеделник) до 08.11.2022 г. (вторник)

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД        № 1870/04.11.2022 г.   гр. Казанлък   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администра

Заповед №1858/02.11.2022г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул. „ Козлодуй“ в гр. Казанлък за периода от 02.11.2022 г. (сряда) до 03.11.2022 г. (четвъртък)

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД        № 1858/ 02.11.2022 г.   гр. Казанлък   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9

Заповед №1859/02.11.2022г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на ул. „ Хан Аспарух“ в гр. Казанлък за периода от 04.11.2022 г. (петък) до 05.11.2022 г. (събота)

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД        № 1859/ 02.11.2022 г.   гр. Казанлък   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9

Заповед № 1784 / 21.10.2022г., във връзка с чл.25 от Наредба №3 за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Казанлък и чл. 28 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък.


Заповед №1785 / 21.10.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на ул. „ Москва “

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД     № 1785 / 21.10.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон

Заповед №1764 / 19.10.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на ул. „ Вардар “

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД     № 1764 / 19.10.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон

Заповед № 1763 / 19.10.2022 г. , относно удължаване на Заповед № 1740 / 13.10.2022 г. за временна организация и безопасност на движението на ул. „Отец Паисий Хилендарски“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1763 / 19.10.2022 г.   гр. Казанлък               На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното сам

Заповед № 1752 / 17.10.2022 г. , относно удължаване на Заповед № 1740 / 13.10.2022 г. за временна организация и безопасност на движението на ул. „Отец Паисий Хилендарски“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1752 / 17.10.2022 г.   гр. Казанлък               На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното сам

Заповед №1747 / 14.10.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на ул. „ Кайнарджа “ гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД     № 1747 / 14.10.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон

Заповед №1740 / 13.10.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на ул. „Отец Паисий Хилендарски“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1740 / 13.10.2022 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал.

Заповед № 1708 / 11.10.2022 г. за временна организация и безопасност на движението на бул. „Освобождение“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1708 / 11.10.2022 г.   гр. Казанлък       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал.

Заповед №1697 / 07.10.22г. относно временна организация на движението на ул. „ Александър Стамболийски“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД     № 1697 / 07.10.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон

Заповед №1666 / 04.10.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на ул. „ Мусала“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД     № 1666 / 04.10.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон

Заповед №1614 / 26.09.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на „24-ти Август“, гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 1614 / 26.09.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно

Заповед №1539 / 16.09.2022 г., относно временна организация и безопасност на движението на ул. „Тракия“ и ул. “Банянска“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД     № 1539 / 16.09.2022 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закон
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220