Заповед за отмяна на бедствено положение на територията на Община Казанлък


Заповед за обявяване на частично бедствено положение


Заповед № 856/15.05.2024 г., относно временна организация на бул . 23-ти ПШП в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 856/ 15.05.2024 г. гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и във връз

Заповед № 827/09.05.2024 г., относно ограничаване на движението със затваряне на едното платно по ул. Цвятко Радойнов в гр. Крън

ЗАПОВЕД № 827/09.05.2024 г. гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временнат

Заповед № 794/07.05.2024 г. относно въвеждане на еднопосочно движение на ППС в гр. Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАПОВЕД № 794/07.05.2024 г.  На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Закона за движение по пътищата и във връзка с Генералния план за организация на движението на гр. Казанлък Н А Р Е Ж Д А М: От 06:00ч.&nb

Заповед № 788/30.04.2024 г., относно въвеждане на временна организация на движение по бул. Освобождение, гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 788/ 30.04.2024 г. гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81,

Допълваща Заповед за зоните за платено кратковременно паркиране в гр. Казанлък

Допълваща Заповед за зоните за платено кратковременно паркиране в гр. Казанлък  

Заповед №585/02.04.2024 г., относно временна организация на бул. „ Никола Петков“ в гр. Казанлък

  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 585/02.04.2024 г. гр. Казанлък            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админ

Заповед за временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства

Заповед за временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „ Софроний Врачански“ в гр. Казанлък, в  участъка  от кръстовището  на ул. „ Софроний Врачански“ с ул. &b

Заповед № 232/06.02.2024 г., относно временна организация на движение на ППС по ул. „ Стара планина“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 232/ 06.02.2024 г. гр. Казанлък                  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и ме

Заповеди на Кмета на Община Казанлък, относно сключване на договори с ползватели на земеделски земи от ОПФ, общински имоти-Полски пътища за стопанската 2023/2024 г


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220