Заповеди на министъра на зравеопазването

заповеди

Заповед 568


заповед 331


заповед 356


заповед 368


заповед 387


заповед 418


заповед 419


заповед 435


заповед 453


заповед 466


заповед 475


заповед 605


заповед 619


Заповед за безопасност през пожароопасния сезон в горските територии на община Казанлък


Заповед 331/09.03.2020 във връзка с националния оперативен щаб с мерки срещу COVID-19


Заповед за прекратяване на наемните правоотношения

ЗАПОВЕД   №………/………… г.   На основание чл. 46, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.36, ал.1, т.1от Наредба 12 – „За настаняване под наем на гражд

Заповед за прекратяване на Наемното правоотношение между Община Казанлък и МАРИЯ МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

  ЗАПОВЕД     №903/18.06.2019 г.               На основание чл. 46, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.36, ал.7, във връзка с чл.36, ал.1

Заповед за прекратяване нанаемното правоотношение между Община Казанлък и МИРОСЛАВ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

ЗАПОВЕД   №904/18.06.2019 г. На основание чл. 46, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.36, ал.7, във връзка с чл.36, ал.1, т.1 от Наредба 12 – „За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужд

Прекратяване на наемни правоотношения на Донка Стефанова

ЗАПОВЕД №………/………… 2018 г.             На основание чл. 46, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.36, ал.7, във връзка с чл.36,
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220