Местни избори 2023

Заповед за временна организация на движение на ППС

Заповед за временна организация на движение на ППС в следните участъци: Частично ограничение на движението по южните пътна платна на кръстовището на бул. „ Княз Александър Батенберг“ с бул. „ Никола Петков“ / в посока запад-изток и ю

Заповед за определяне на честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци


Допълваща заповед №2345/23.11.2023 г., относно зоните за платено кратковременно паркиране

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 2345/23.11.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, ч

Заповед №2348/23.11.2023 г., относно въвеждане на еднопосочно движение на МПС по следните улици

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАПОВЕД № 2348/ 23.11.2023 г.  На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Закона за движение по пътищата и във връзка с Генералния план за организация на движението на  гр. Казанлък Н А Р Е Ж Д А М: От 06:00ч.

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС на кръстовището на ул. „ Генерал Радецки“ с ул. „ Княз Мирски“ , в гр. Казанлък.

Въвежда се  временен режим на движение на ППС по обходните  улици: ул. „ Старозагорска“, улица без име разположена от западната страна на МБАЛ    „ Д-р Христо Стамболски“   ул. „ Тюлбенска&ldq

Удължаване на заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по ул. „ Македония“ в гр. Казанлък,

Удължаване на заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по ул.  „Македония“ в гр. Казанлък, в участъка  от кръстовището на ул. „ Македония“ с ул. ‚ Алеко Константин

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по :

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по : бул. „ Розова долина“, в участъка от кръстовището с бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски Полк“ до кръстовището с ул. „ Бачо К

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по на бул. „ Княз Александър Батенберг “/ в посока изток-запад/ в гр. Казанлък,  в участъка  на кръстовището на  бул. „ княз Алек

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС

Заповед за временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по ул. „ Македония“ в гр. Казанлък, в участъка  от кръстовището на ул. „ Македония“ с ул. ‚ Алеко Константинов“  до

Заповед №1811/30.08.2023 г., относно временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по ул. „ Любомир Кабакчиев“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 1811/30.08.2023 г. гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка  с “ИЗГРАЖДАНЕ СВО и СКО НА ДОПЪЛ

Заповед № 1845/01.09.2023 г., относно въвеждане на еднопосочно движение от 01.09.2023г. на МПС по улица „ Академик Петко Стайнов, в гр. Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАПОВЕД №1845/01.09.2023 г.  На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Закона за движение по пътищата и във връзка с Генералния план за организация на движението на гр. Казанлък Н А Р Е Ж Д А М: От 06:00ч. на 01.0

Запове №2007/26.09.2023 г., относно временно преустановяване на всички строително-монтажни работи свързани с разкопаване на улици, булеварди, площадни пространства и други открити площи.

О Б Щ И Н А   К А З АН Л Ъ К   З А П О В Е Д № 2007/26.09.2023г. гр. Казанлък   По повод изпълнението на различни инвестиционни намерения по реконструкция, основен ремонт или изграждане на нови строежи, на различн

Заповед №1810/30.08.2023 г., относно временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по ул. „ 19-ти февруари“, в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 1810/30.08.2023 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.

Заповед №1809/30.08.2023 г., относно временна организация, чрез забрана спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по бул. „ Княз Александър Батенберг“/ затварят се северните пътни платна в посока изток – запад/, в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД №1809/30.08.2023 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2

Заповед №1765/25.08.2023 г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства със затваряне на бул. „ Княз Александър Батенберг“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 1765/ 25.08.2023 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №

Заповед № 1744/22.08.2023 г., относно временна организация, чрез забрана за спиране, престой, паркиране и преминаване на ППС по пътните участъци от кръстовище до кръстовище на булеварди и улици в гр. Казанлък:

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД №1744/22.08.2023 г. гр. Казанлък                     На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от Закон

Заповед № 1600/02.08.2023 г., относно временна организация на участъци, в зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК мрежата, за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „ Иван Вазов“, в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 1600/02.08.2023 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №

Заповед №1657/08.08.2023 г., относно временна организация, чрез затваряне на платното за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул. „Генерал Скобелев“ в отсечката между ул. „Македония“ и ул. „Стара планина“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 1657/08.08.2023 г. гр. Казанлък   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от

Заповед №1663/15.08.2023 г., относно временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства със затваряне на бул. „ Княз Александър Батенберг“

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД № 1663/ 15.08.2023 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №

Заповед № 1541/24.07.2023 за временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства

Заповед за временна организация, чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства  по бул. „ Княз Александър Батенберг“ / затварят се северните пътни платна в посока изток – запад/,  в гр. Казанлък, в учас
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220