Местни избори 2023

План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027

План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 година, приет от Общински съвет - Казанлък с решение № 577 от 20.12.2021 година

Цел, структура и съдържание на План за интегрирано развитие на община (ПИРО)


Предварителен анализ на социално –икономическото развитие на общината


Екологична оценка на ПИРO


Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027

Изпълнение на Комуникационната стратегия на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027   Eтап разработване на Социално-икономически анализ на община Казанлък Анкетно проучване за подготовката на План за

Заседание на Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027

Протокол от заседание на Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 г. относно разглеждане и приемане на предложения за изменение и допълнение, постъпили по време на Обществено обсъждане, проведено п

Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 г.

Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 г.
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220