Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 г.

Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 г.

Заседание на Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027

Протокол от заседание на Работна група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 г. относно разглеждане и приемане на предложения за изменение и допълнение, постъпили по време на Обществено обсъждане, проведено п

Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027

Изпълнение на Комуникационната стратегия на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027   Eтап разработване на Социално-икономически анализ на община Казанлък Анкетно проучване за подготовката на План за

План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027

План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 - 2027 година, приет от Общински съвет - Казанлък с решение № 577 от 20.12.2021 година

Екологична оценка на ПИРO


Предварителен анализ на социално –икономическото развитие на общината


Цел, структура и съдържание на План за интегрирано развитие на община (ПИРО)


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220