Класиране от проведен подбор за длъжности “Органидатор Инициативи“ - 1 брой и “Технически сътрудник“ - 3 брояКандидати, допуснати до интервю

  К Л А С И Р А Н Е на кандидати, преминали през интервю за длъжност:   Организатор Инициативи Технически сътрудник   за дейности по Проект  BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа инт

Обяви за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.056-0020 “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

  Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък"   В изпълнение на проект „Социално-икономическа интегр

Избор на партньори за проект на Община Казанлък за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи

  КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩНОСТТА От 30.06.2020 година Община Казанлък с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ изпълнява проект „Изгра
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220