Обяви за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.056-0020 “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

К Л А С И Р А Н Е  за длъжност „Психолог“   Кандидатите, преминали успешно през етапите на подбор и допуснати до класиране за длъжност „Психолог“ към Дейност № 2 „Подобряване достъпа до социални и здравн

Спортно-развлекателни инициативи за преодоляване на негативните стереотипи чрез сближаване на различните общности

Дейност „Преодоляване на негативни стереотипи“ от проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 201

Инициатива за преодоляване на негативни стереотипи чрез почистване, облагородяване и поддържане на обществени пространства

  Проведена инициатива за преодоляване на негативни стереотипи чрез почистване, облагородяване и поддържане на обществени пространства   На 29.04.2022г. Община Казанлък и Общинско предприятие „Комунална дейност и п

Резюме на проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

  Резюме на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък   Проектът се финансира  от две оперативни програми, съфинансирани от Европейски соци

Обяви за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.056-0020-С01 “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

  К Л А С И Р А Н Е  за длъжност „Технически сътрудник“   Кандидатите, преминали успешно през етапите на подбор и допуснати до класиране за длъжност „Технически сътрудник“ към Дейност № 1 „

Избор на партньори за проект на Община Казанлък за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи

  КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩНОСТТА От 30.06.2020 година Община Казанлък с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ изпълнява проект „Изгра
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220