Списък на одобрени потребители за включване в проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 1


Списък на одобрени и класирани кандидати за заемане на длъжности Специалист “Здравни грижи“, Специалист “Социални дейности“ и “Куриер“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 1

  Списък на одобрените и класирани кандидати   при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности Специалист „Здравни грижи“ – 9 бр.,  Специалист „Социални дейности“ – 14 бр.

Списък на одобрени и класирани кандидати за заемане на длъжности “Сътрудник“ и “Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 2

Списък на одобрените и класирани кандидати   при извършване на подбор на персонал за заемане на длъжности „Хигиенист“ – 4 бр. и „Сътрудник“ – 20 бр.   по обява със срок за кандидатств

Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности Специалист “Здравни грижи“, Специалист “Социални дейности“ и “Куриер“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък”

Обява Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по Опе

Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности “Сътрудник“ и “Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 2

Обява В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна пр

Списък на класирани кандидати във връзка с подбор на “Диспечер“, “Счетоводител“ и “Шофьор“

Списък на класирани кандидати за заемане на длъжности „Диспечер“ – 1 брой „Счетоводител“ – 1 брой „Шофьор“ – 2  броя Във връзка с Обява за подбор на персонал със срок за кандида

Обява за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат-потребители по проект “Патронажна грижа + в община Казанлък“

  Обява за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки  на кандидати за потребители на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“   Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по

Удължаване срока за прием на документи от кандидати за потребители по проект “Патронажна грижа + в община Казанлък“

ОБЯВА   Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Опер

Обява за подбор на “Диспечер“, “Счетоводител“ и “Шофьор“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък”

ОБЯВА Във връзка с изпълнението на Договор BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Опер

Обява за подбор на кандидати за потребители по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”

  ОБЯВА Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Опер

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК”

  Община Казанлък продължава предоставянето на услугата „Патронажна грижа” и през 2021 г. И през тази година на територията на община Казанлък ще продължи да се предоставя патронажната грижа, с помощта на която възрастни хора, лица
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220