Контакти

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
С П И С Ъ К 
НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ЦПЛР
Общински училища Адрес Директор Телефон/електронна поща
1. ПГ „Акад. Петко Стайнов" гр. Казанлък, кв. „Васил Левски" Нели Пенчева 0431/ 6-34-55;
0878 799252
www.pgstainov.bg
info-2400261@edu.mon.bg
2. ППМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък, ул. „Орешака" №2 Красимир Дамянов 0431/6-23-34;
0879 605475
pmgkk@pmgkk.com
info-2400262@edu.mon.bg
http://www.pmgkk.com
3. ПХГ „Св.св. Кирил и Методий" гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий" № 1 Румена Петрова 0431/6-25-67;
0878 799296             
info-2400263@edu.mon.bg
https://www.phgsvsvkirilimetodij.com
4. СУ „Екзарх Антим І" гр. Казанлък, ул. „Климент” №2 Радиана Стефанова 0878 799257;
0894 425095
info-2400264@edu.mon.bg
http://antim1.com/
5. ОУ „Кулата" гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари" №3 Донка Симеонова 0431/6-24-73;
0899 402607    
info-2400271@edu.mon.bg
2400271@edu.mon.bg
http://www.oukulata-kk.com/
6. ОУ „Георги Кирков" гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 16 Григор Бошнаков 0431/6-21-56;
0883 255756   
info-2400272@edu.mon.bg
http://www.oukirkov.info/
7. ОУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Казанлък, ул. „Проф.  Петко Стайнов" №27 а Мария Колева 0431/6-20-65;
0878 799643   
info-2400273@edu.mon.bg
http://ouhilendarski-kk.com/
8. ОУ „Мати Болгария"  гр. Казанлък, ул. „Св. св. Кирил и Методий" Боряна Попова 0431/6-31-69;
0877 516706
0878 799256   
info-2400274@edu.mon.bg
2400271@edu.mon.bg
http://www.matibolgaria.eu/
9. ОУ „Чудомир" гр. Казанлък, ул. „Старозагорска" №26 Донка Севданска 0431/6-40-17;
0878 799262
info-2400275@edu.mon.bg
https://ouchudomir.bg/
10. ОУ „Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък, кв. „Васил Левски” Цвета Милева 0431/6-34-66;
0878 799253    
info-2400276@edu.mon.bg
https://ouvapcarov-kk.com
11. ОУ „Антон Страшимиров" гр. Казанлък, ул. „Овощник" №39 Валерий Попов

0431/6-33-18;     
0879 321642                        
info-2400277@edu.mon.bg

2400277@edu.mon.bg
https://anton-strashimirov.eu/ 

12. ОУ „Васил Левски" с. Бузовград, ул. „Г. С. Раковски” №2 Лиляна Алтънска

0878799265;
0898673548      

info-2400278@edu.mon.bg
13. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Горно Черковище, ул. „Христо Ботев" №11 Гинка Желязкова 0878799282                 
info-2400279@edu.mon.bg
14. ОУ „Христо Ботев" с. Енина, ул. „Георги Маджаров"№20 Детелина Начева 0878799271                 
info-2400280@edu.mon.bg
15. ОУ „Кирил и Методий" с. Копринка, ул. „Плиска" №36 Иванка Ройлева 

0878799276                                     
info-2400281@edu.mon.bg 

16. ОУ „Св. Климент Охридски" гр. Крън, ул. „Осми март" № 2 Аксиния Гератлиева 0877179255
info-2400282@edu.mon.bg
17. ОУ „Д-р Петър Берон" с. Овощник, ул. „Розова долина" №49 Димитър Гайдаров 04342/2265; 0878908984              
info-2400284@edu.mon.bg
18. ОбУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Ръжена, ул. „9-ти май" №6 Албена Кръстева 0878799268           
http://www.oburazena.bg/           
info-2400286@edu.mon.bg
19. ОУ „Св. Паисий Хилендарски" с. Хаджидимитрово, ул. „Арда" № 2 Димитър Ялъмов 0878799243;   0887441752
info-2400287@edu.mon.bg http://ouhadjidimitrovo.eu
20. ОУ „Д-р Петър Берон" с. Шейново, ул. „Опълченска" №29

Златка Ташева

0876300299   
info-2400288@edu.mon.bg
21. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Шипка, ул. „Комсомолска" №2 Невена Колева 0878799272;
info-2400289@edu.mon.bg; www.oushipka.com
22. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Кънчево, ул. „9-ти септември” №1 Пепа Златева 0887777671         
info-2400283@edu.mon.bg  
  Държавни училища Адрес Директор Телефон/електронна поща
1. ПГ „Иван Хаджиенов” гр. Казанлък, ул. „Цар Борис І" №2 Мариана Демирева 0431/6-27-89              
0889 268274;   
info-2400265@edu.mon.bg
www.pgih.org       
2. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък, ул. „Хемус" №5 инж. Дечко Пейчинов

0431/6-23-46
0889101091               

info@pg-ttm.com
info-2400266@edu.mon.bg

www.pg-ttm.com
3. ПГ по лека промишленост и туризъм гр. Казанлък, ул. „Кайнарджа” № 33 Антони Илиев 0431/6-47-83
0879 386844;  
info-2400268@edu.mon.bg
 http://pglpt.com
4. НУПИД „Акад. Дечко Узунов” гр. Казанлък, ул. „Радецки” № 80 Петя Минекова

0431/ 6-35-75
0878 927003;    

info-2902505@edu.mon.bg

http://www.art-school.eu/
  ЦПЛР Адрес Директор Телефон/електронна поща
1. ОДК „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък, ул. „Кокиче” № 4 Денница Танева

0431/9-95-07
0878799248;    

contact@odk-kazanlak.com
info-2400295@edu.mon.bg

  Детска  градина Ддрес Директор Телефон/електронна поща
1. ДГ № 1 „Здравец“ с филиали в с. Енина и с. Долно Изворово  гр. Казанлък , ул. „Петьо Ганин“ № 1 Митра Николова 0431/6 23 10   
0882 944220
info-2410302@edu.mon.bg
2. ДГ № 2 „Снежанка” с филиал в с. Шейново и с. Ясеново        гр. Казанлък, ул. „Ален  мак” № 8 Ивелина Стоянова 0878 799202
info-2410303@edu.mon.bg
3. ДГ № 3 „Теменуга“ с филиал в с. Овощник гр. Казанлък, ул. „Ст. Орешков” № 8 Стела  Петрова 0878 799203
info-2410304@edu.mon.bg
4. ДГ № 6 „Еделвайс” с филиал в гр. Крън гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител” № 23 Виктория Мутафчиева 0878 799206
info-2410305@edu.mon.bg
5. ДГ № 7 „Буратино“ с филиал в с. Горно Черковище гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 100 Гергана  Палиева 0431/9 95 09 
0878 799207
info-2410306@edu.mon.bg
6. ДГ № 8 „Юрий Гагарин” с филиал в с. Розово гр. Казанлък, ул. „Тракия” №13 Теодора Белчева 0431/9 95 10
0878 799208
info-2410307@edu.mon.bg
7. ДГ № 9 „Слънчице” с филиали в с. Копринка и с. Черганово гр. Казанлък, ул. „Гладстон” № 21 Сабрие Петрова

0431/9 95 12
0878 799209

info-2410308@edu.mon.bg
8. ДГ № 11 „Слънце“ с филиал в с. Кънчево гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ № 41 Марияна Димитрова 0431/9 95 14
0878 799211
info-2410310@edu.mon.bg  
9. ДГ № 13 „Мечо Пух“ с филиал в с. Хаджидимитрово гр. Казанлък, ул. „Старозагорска” № 6 Яна Монева 0431/6 23 69
0878 799213 
info-2410311@edu.mon.bg
10. ДГ № 15 „Звънче“ с филиал в ж.к. „Изток“ гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител” №10 Нина Писарова 0431/6 46 75
0878 799215
info-2410312@edu.mon.bg
https://dg-zvanche15-kk.com/
11. ДГ № 16 „Роза“ с филиал в гр. Шипка гр. Казанлък, ул. „Есперанто” № 4 Лиляна Иванова 0431/9 95 11
0878 799216
info-2410313@edu.mon.bg
http://dg-roza16-kk.com
12. ДГ № 17 „Славейче“ с филиал в с. Ръжена гр. Казанлък, ул. „Юнашка” № 22 Петя Георгиева 0431/6 23 85
0878 799221
info-2410314@edu.mon.bg
13. ДГ № 18 „Пчелица“ с филиал в с. Бузовград гр. Казанлък, кв. „Васил Левски” Надежда Цочева 0878799223
0878 799146
https://dg18pchelica-kk.com/
info-2410315@edu.mon.bg
14. ДДГ „Детелина” (към Министерство на отбраната) гр. Казанлък, инж. „Феликс Вожели” №1а, поделение 22180 Светла  Джунджурова 0431/71771
0892 606872
info-2410331@edu.mon.bg
  Дневна детска ясла Адрес Директор Телефон/електронна поща
1 ДДЯ № 4 „Пролет” гр. Казанлък, ул. „Янтра” № 1 Дарина Христова 0431/9 90 71
0884 100852
darina_st_hristova@abv.bg 
2 ДДЯ № 5 „Детелина” гр. Казанлък, ул. „Тракия” №15 Мая Стоянова 0431/9 90 70
0884 100851
iasla5_kazanlak@abv.bg
3 ДДЯ № 6 „Надежда” гр. Казанлък, кв. „Васил Левски” Юлияна Василева 0431/ 9 90 67
0884 100845
dznadejda@abv.bg
4 ДДЯ № 8 „Васил Левски” гр. Казанлък, ул.„Макариополска” №40 Радостина Тонева 0431/9 90 86 
0884 100854
radost_toneva8@abv.bg
  ОПКМДМК Адрес Директор Телефон
1 ОП „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“ гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” №30 Силвия Халачева 0431/9 83 84
0884 100848
opkmdmk@abv.bg
www.kazanlak.bg/cat-592.html

 

публ. на 12.03.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220