Телефонен указател Училища

Общински училища Адрес Директор Телефон/електронна поща
1. ПГ „Акад. Петко Стайнов" гр. Казанлък, кв. „Васил Левски" Нели Пенчева 0431/ 6-34-55                   0878799252    admin@pgstainov.bg
www.pgstainov.bg
2. ППМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък, ул. „Орешака" №2 Красимир Дамянов 0431/6-23-34                    0879605475   pmgkk@pmgkk.com
http://pmgk-k.hit.bg/
3. ПХГ „Св.св. Кирил и Методий" гр. Казанлък, ул. „Св.св. Кирил и Методий" Румена Петрова 0431/6-25-67                    0878799296              hgkk@abv.bg  
http://kazanlak-gimnaziata.alle.bg/
4. СУ „Екзарх Антим І" гр. Казанлък, ул. „Климент” №2 Радиана Стефанова 0431/6-45-62                    0878799257    soukk@abv.bg
http://antim1.com/
5. ОУ „Кулата" гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари" №3 Донка Симеонова 0431/6-24-73                   0899402607     oukula@abv.bg  
http://www.kulata.net/
6. ОУ „Георги Кирков" гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 16 Сребра Касева 0884100884                      0878799245    ougkkk1@abv.bg
http://www.oukirkov.info/
7. ОУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Казанлък, ул. „Проф.  Петко Стайнов" №27 а Мария Колева 0431/6-20-65                    0878799643    ouphkk@abv.bg
http://ouphkk.com
8. ОУ „Мати Болгария"  гр. Казанлък, ул. „Св. св. Кирил и Методий" Боряна Попова 0431/6-31-69                    0877516706 0878799256    oumbkk@abv.bg  
http://www.matibolgaria.eu/
9. ОУ „Чудомир" гр. Казанлък, ул. „Старозагорска" №26 Донка Севданска 0431/6-22-01                    0878799262    oucudkk@abv.bg
10. ОУ „Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък, кв. „Васил Левски” Цвета Милева 0431/6-34-66                    0878799253     ounvkk@abv.bg
http://www.vapcarov.info/
11. ОУ „Антон Страшимиров" гр. Казанлък, ул. „Овощник" №39 Валерий Попов 0431/6-33-18                    0879321642                          ouaskk@abv.bg
12. ОУ „Васил Левски" с. Бузовград, ул. „Г. С. Раковски” №2 Лиляна Алтънска 0878799265           oubuzovgr@abv.bg
13. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Горно Черковище, ул. „Христо Ботев" №11 Гинка Желязкова 0878799282           oucherkov@mail.bg
14. ОУ „Христо Ботев" с. Енина, ул. „Георги Маджаров"№20 Детелина Начева 0878799271            ou_enina@abv.bg
15. ОУ „Кирил и Методий" с. Копринка, ул. „Плиска" №36 Мария Божилова 0878799276         oukoprinka@abv.bg
16. ОУ „Св. Климент Охридски" гр. Крън, ул. „Осми март" № 2 Мария Кафалиева 0877179255              oukran@abv.bg
17. ОУ „Д-р Петър Берон" с. Овощник, ул. „Розова долина" №49 Димитър Гайдаров 0878799275                      0878908984               ouovostnik@abv.bg
18. ОбУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Ръжена, ул. „9-ти май" №6 Нанка Арнаудова 0878799269                      0878799198              ourazena@abv.bg
19. ОУ „Св. Паисий Хилендарски" с. Хаджидимитрово, ул. „Арда" № 2 Гюлезар Василева 0878799243              ouhdimit@abv.bg  
20. ОУ „Д-р Петър Берон" с. Шейново, ул. „Опълченска" №29 Младен Манчев 0877388210      ouseinovo@gmail.com
21. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Шипка, ул. „Комсомолска" №2 Невена Колева 0878799272           oushipka@abv.bg
22. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Кънчево, ул. „9-ти септември” №1 Албена Кръстева 04325/2226                       0878799268           oukancevo@abv.bg
  Държавни училища адрес директор Телефон/електронна поща
1. ПГ „Иван Хаджиенов” гр. Казанлък, ул. „Цар Борис І" №2 Мариана Демирева 0889268274             0431/6-27-89               pgihkk@abv.bg
www.pgih.org       
2. ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък, ул. „Хемус" №5 инж. Дечко Пейчинов 0889101091                   0431/6-23-46                info@pgttm.com
www.pgttm.com
3. ПГ по лека промишленост и туризъм гр. Казанлък, ул. „Кайнарджа” № 33 Антони Илиев 0879386844                   0431/6-47-83
pglptkk@abv.bg
4. НУПИД „Акад. Дечко Узунов” гр. Казанлък, ул. „Радецки” № 8 Петя Минекова 0878927003                   0431/ 6-35-75    pgpikk@abv.bg  
http://www.art-school.eu/
  ЦПЛР адрес директор Телефон/електронна поща
1. ОДК „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък, ул. „Кокиче” № 4 Денница Танева 0878799248                   0431/9-95-07        odkkk@abv.bg

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220