ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 “НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ   ПРОЕКТ  № BG05M9OP001-2.090-0017 "НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ", ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК - ДЛЪЖНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И ДЛЪЖНОСТ “ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК        

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК - ДЛЪЖНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК      

Класиране на кандидати, преминали през интервю по Обявление за подбор на персонал от 07.03.2022

Класиране на кандидати, преминали през интервю по Обявление за подбор на персонал от 07.03.2022   Класиране на  кандидатите в низходящ ред, както следва: Социален работник Бетина Юлиянова Джепкова Живка Колева

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване по Обявление за подбор на персонал от 07.03.2022

  СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСТАТИ ДО ИНТЕРВЮ   за длъжности: Социален работник, Трудотерапевт, Медицинска сестра, Психолог, Психиатър, Рехабилитатор, Гериатричен специалист, Счетоводител, Касиер/домакин, Санитар, Работник поддръжка/

Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.090-0017 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ“, ГР. КАЗАНЛЪК        Общин

Класиране на кандидати, преминали през интервю за длъжност “Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства

К Л А С И Р А Н Е на кандидати, преминали през интервю за длъжност "Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства"       за дейностите по проект № BG05M

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване по Обявление за подбор на персонал от 19.01.2022

      СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСТАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжност „Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“   за дейности по проект  № BG05M

Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ за длъжност “Управител“

Обява за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги"   В изпълнение на проект „Нова дълго
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Открий Казанлък
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220