Заявления за пропуск за паркиране на територията на Община Казанлък по Наредба № 26

1.      Заявление за пропуск за достъп за преминаване без право на паркиране извън собствеността за  живущи в „Пешеходна зона“ и „Пешеходна зона Екозона“ - 10,00 лева за една календарна година - срок на

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация за услугата

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Информация за услугата

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация за услугата

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Информация за услугата

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Информация за услугата

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Информация за услугата

357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.

Информация за услугата

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация за услугата

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Информация за услугата

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Информация за пътя

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Информация за услугата

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Информация за услугата

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Информация за услугата

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Информация за услугата

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Информация за услугата

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Информация за услугата

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Информация за услугата
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220