Често задавани въпроси и отговори

 

Какви услуги предлага община Казанлък?


Отговор: Информация за предоставяните от Община Казанлък услуги може да бъде получена от:

Център за административно обслужване (ЦАО) на телефон: 0431/98247; 0431/98248;

Дирекция Местни приходи на телефон: 0431/98 373; 0431/98 497;

Отдел ГРАО на телефон: 0431/98 346;

таблото за обявления в Център за административно обслужване;

рубрика “Услуги” на официалната страница на Община Казанлък в интернет:

https://www.kazanlak.bg/cat-196.html

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в звената за административно обслужване, както и на официалната страница на Община Казанлък в интернет: www.kazanlak.bg.

 

На какъв адрес се намира Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Казанлък и какво е работното му време?

Отговор: Центърът за административно обслужване (ЦАО) на Община Казанлък се намира на адрес: гр. Казанлък, бул. Розова долина №6 с работно време от 08:30 ч. до 17:30 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава при условията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

По какъв начин могат да бъдат заявени административните услуги?

Отговор: Административните услуги могат да бъдат заявени на място на гише, устно, вкл. по телефон, чрез лицензиран пощенски оператор или онлайн чрез портала за електронни административни услуги:

Електронни услуги

 

Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

Отговор: При ползване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги и Система за сигурно електронно връчване, заплащане и предоставяне на електронни услуги и при ползване на електронни услуги от сайта на Община Казанлък е необходимо да имате квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Къде може да бъде получен изготвения документ?

Отговор: По Ваш избор: на гише в звеното за административно обслужване, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка или по електронен път.

 

Как да направя деловодна справка по електронен път?

Отговор: Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Деловодна справка на интернет страницата на община Казанлък или директно от Деловодна справка като следвате посочените указания. За да направите справката, при подаване на заявление в ЦАО или деловодствата на ЦАУ е необходимо да изискате от деловодителя да Ви предостави освен входящ номер и индивидуален код за достъп.

 

Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Казанлък?

Отговор: Електронната справка за задължения и плащания е достъпна на сайта на Община Казанлък на следния адрес:

https://mp.kazanlak.bg:8082/OnlineReportWSClient/obligations

 

Къде са публикувани банковите сметки на Община Казанлък и кодовете за плащане?

Отговор: Информацията е достъпна на следния линк:

https://www.kazanlak.bg/page-6399.html

 

Как мога да си платя данъците към Община Казанлък?

Отговор: Данъците към Община Казанлък могат да бъдат заплатени по следните начини:

     - Чрез банков превод по Банковата сметка на Община Казанлък;  

    На касите в Дирекция „Местни приходи “ на адрес: гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ №4 в брой и с банкова карта (ПОС терминал);

     На касите на EasyPay в страната;

     Чрез пощенски запис в ТП „Български пощи” ЕАД;

     По електронен път през сайта на НАП.

 

Къде мога да заплатя глоба по фиш?

Отговор: На касите в Община Казанлък,  по банков път и на касите на EasyPay.

 

Какъв е редът за записване за среща с кмета на община Казанлък, заместник-кметовете и главен архитект?

Отговор: Записване за приемните дни можете да направите чрез подаване на заявление на място или чрез попълване на електронната форма:

https://www.kazanlak.bg/index.php?p=priemenden

 

Как мога да получа информация по телефона?

Отговор: Информация може да получите след като разгледате телефонния указател и намерите отдела или дирекцията, както и името на служителя, с който желаете да разговаряте.

Телефонен указател

публ. на 05.04.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220