Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване

  Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване   при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 по проект „Грижа в дома в общ

Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 по проект „Г

Обява за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 „Грижа в дома в община Казанлък“

  ОБЯВА   Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМ

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване

  Списък на класираните кандидати след проведен втори етап интервю/събеседване при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“

Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване

    Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване   при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-

Обява за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 „Грижа в дома в община Казанлък“

  ОБЯВА Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C02 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване

  Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване   при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в общ

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване           при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

  ОБЯВА         Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.0

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване      при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-011

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

  ОБЯВА   Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМ

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване         при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

ОБЯВА         Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Г

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване за заемане на длъжности Специалист “Здравни грижи“, Специалист “Социални дейности“, Куриер, Домашен майстор и Рехабилитатор

  Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване         при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект &bdq

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване           при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SF

Списък на класираните кандидати, след проведен втори етап - интервю/събеседване за заемане на длъжностите социални работници/консултанти по проект BG05SFPR002-2.001-0116 “Грижа в дома в община Казанлък“

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване, за заемане на длъжностите:   Социални работници/ консултанти – 4 броя   Във връзка с обява за подбор на персонал в изпълнение на До

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване за заемане на длъжностите социални работници/консултанти по проект BG05SFPR002-2.001-0116 “Грижа в дома в община Казанлък“

  Списък на допуснатите кандидати след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжности   Социални работници/ консултанти – 4 броя          Във връзка с обява за подбор

Обявление за подбор на персонал по предоставяне на услугата “грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

  ОБЯВА       Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 &bdq

Списък на класираните кандидати, след проведен втори етап - интервю/събеседване по процедура за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

  Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване, за заемане на длъжностите:   „Диспечер“ – 2 броя „Счетоводител“ – 1 брой „Шофьор“ &

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220