Местни избори 2023

Обявяване на конкурс за длъжността „Главен счетоводител на Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната    администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда  и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета

Обявяване на конкурс за длъжността „Експерт „Стопански дейности“ в Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

О Б Я В Л Е Н И Е       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община Казанлък  

Обявяване на конкурс за длъжността „Експерт „Туризъм“ в Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

 О Б Я В Л Е Н И Е             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета н

Обявяване на конкурс за длъжността „Директор на Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

 О Б Я В Л Е Н И Е               На основание чл. чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на т

Обявяване на конкурс за длъжността „Заместник директор на Общинско предприятие за туризъм ”КАЗАНЛЪК АРТ”“

О Б Я В Л Е Н И Е      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда  и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община Казанлък

Обявяване на конкурс за длъжността „Домакин на Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

О Б Я В Л Е Н И Е          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община Казан

Обявяване на конкурс за длъжността „Експерт „Маркетинг“ в Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

  О Б Я В Л Е Н И Е        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община

Обявяване на конкурс за длъжността „Експерт „Събития и атракции“ в Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

О Б Я В Л Е Н И Е          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220