Местни избори 2023

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 - 2023 г.

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

Декларация по
чл.35, ал.1,т.1

Декларация по

чл.35,

ал.1,т.1 дата

на подаване

Декларация по

чл.35,

ал.1,т.3 дата

на подаване

Милена Гачева Младши експерт
"Програми и проекти
Изтегли 06.03.2023 г.  -
Миглена Дякова Главен специалист "Организационно обслужване на Обс" Изтегли 27.03.2023 г. -
Станчо Сараиванов Младши експерт "ТИКС" Изтегли 24.04.2023 г. -
Светлана Лулчева Инспектор МП Изтегли 27.04.2023 г. -
Радостина Георгиева Инспектор МП Изтегли 02.05.2023 г. -
Милена Савова Младши експерт " Общ. собственост, турестически данък и категоризация" Изтегли 02.05.2023 г. -
Таня Станева Счетоводител Изтегли 02.05.2023 г. -
Диана Димитрова Младши експерт "Култура" Изтегли 22.05.2023 г.  -
Татяна Гочева Старши счетоводител Изтегли 01.06.2023 г. -
Марияна Тодорова-Каменова Младши експерт "Транспорт"  Изтегли 03.07.2023 г. -
Морфа Михалева Главен специалист "Местни приходи" Изтегли 10.07.2023 г. -
Ивелина Алексиева Главен специалист - Кадастър и регулация Изтегли 10.07.2023 г. -
Стефани Чавдарова Младши експерт "Секретар на МКБППМН" Изтегли 01.08.2023 г. -
Мари - Жанет Иванова Юрисконсулт Изтегли 07.08.2023 г. -
Деница Бакарска Старши счетоводител Изтегли 11.09.2023 г. -
Стефка Коджабушева Главен специалист "Екология" Изтегли 18.09.2023 г. -
Христина Христова Младши експерт "УППК" Изтегли 18.09.2023 г. -
Катя Иванова Главен специалист "АО и ЕСГРАОН" Изтегли 06.10.2023 г. -
         
         

 

публ. на 06.03.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220