Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

  Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,  финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Е

Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,  финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ   за длъжност Сътрудник „Социални дейности“   за дейности по проект  № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“, финансир

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,  финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския

Списък на одобрени кандидати. Етап II подбор след проведено интервю.

   П Р О Т О К О Л от работата на комисията, определена за подбор на персонал за длъжности: Сътрудник „Социални дейности“ – 1 работно място Община Казанлък е обявила подбор на персонал за дейности по проект &

Списък на одобрени кандидати. Етап I подбор на документи.

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ   за длъжности: Главен социален работник, Сътрудник „Социални дейности“   за дейности по проект  № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Общи

Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,  финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския

Списък на одобрени кандидати. Етап II подбор след проведено интервю.

  П Р О Т О К О Л от работата на комисията, определена за подбор на персонал за длъжности: Главен социален работник; Социален работник; Сътрудник „Социални дейности“           

Списък на одобрени кандидати. Етап I подбор на документи.

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ   за длъжности: Главен социален работник, Социален работник, Сътрудник „Социални дейности“   за дейности по проект  № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинск

Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

Обява  за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,  финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансиран от Ев
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220