Кратка информация за проекта

 

Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.020-0171-C01/ 25.04.2024 г. по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Наименование на проекта: „Енергийно обновяване на сградата на НЧ "Възродена Искра - 2000", гр. Казанлък“

 

Начална дата: 25.04.2024 г.

Крайна дата: 25.02.2026 г.

 

Обща стойност: 440 611,08 лв., от които:

345 789,90 лв. - безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост

67 501,98 лв. - невъзстановим ДДС допълващо национално финансиране от бюджета на Република България

27 319,20 лв. - собствен принос на Крайния получател.

 

Краен получател: Община Казанлък

 

Цели: Общата цел на проекта е намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност на сградите за обществено обслужване в областта на културата и изкуството в гр. Казанлък.

Конкретна цел е енергийно обновяване на общинска сграда за обществено обслужване в областта на културата и изкуството - сградата на НЧ "Възродена Искра - 2000", гр. Казанлък, чрез изпълнение на пакет от мерки за енергийна ефективност. Друга конкретна цел на проекта е рентабилна експлоатация на сградата, с което ще се постигне устойчиво управление и поддръжка на сградата, предоставяне на по-добри услуги в областта на културата на населението и условия за работа.

 

Описание: Проектът предвижда енергийно обновяване на сградата на Народно читалище "Възродена Искра - 2000", гр. Казанлък, чрез внедряване на пакет от мерки за енергийна ефективност. Предвижда се и внедряване на всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата.

Реализирането на проекта ще повиши значително енергийната ефективност на сградата, която ще достигне клас на енергопотребление A. Поради значителното намаляване на разходите на електрическа енергия ще се реализира икономия на средства, които с натрупване в бъдеще биха могли да се използват за интериорни подобрения на сградата, както и за развитие на други културни идеи и мероприятия. Реализацията на проекта ще доведе освен до значително спестяване на първична енергия и до намаляване на генерираните емисии на парникови газове, което ще окаже пряко положително въздействие върху здравето на населението в общината.

 

  Изтегли Документ
публ. на 09.05.2024 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220