Актуализиране на състава на сдружението на собствениците – примерни документи

1. Покана за свикване на събрание 2. Протокол от залепване на поканата 3. Протокол от събрание за актуализиране на състава на УС на СС 4. Заявление за регистрация

Регистриране на сдружения на собствениците – примерни документи

1. Покана за свикване на общо събрание - учредяване на СС 2. Протокол от залепване на поканата за учредяване на СС 3. Протокол от общо събрание за учредяване на СС 4. Споразумение за създаване на СС 5. Заявление за регистрация на СС

Образци на документи за кандидатстване

1. Заявление за участие 2. Справка за собствениците на самостоятелни обекти 3. Покана за общо събрание на Сдружението на собствениците 4. Протокол за залепване на покана за общо събрание на Сдружението на собствениците 5. Протокол за проведе

Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Насоки за кандидатстване - Изтегли Приложения към Насоки за кандидатстване - Изтегли
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220