Местни избори 2023

Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г.

Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2016 година Годдишният доклад за наблюдение на изпълнен

План за действие на община Казанлък в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г

изтегли

Годишен отчет за 2022 г. по чл.12 от ЗЕЕ


Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016 - 2020 г.


Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020 г.


Краткосрочна и дългосрочна програма по чл. 10 от ЗЕВИ


Инвестиционна програма на Община Казанлък 2014-2020


Изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък“ за периода 2014 – 2020


Междинна оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък


Годишен отчет за 2019 г. по чл.12 от ЗЕЕ


Отчети по енергийна ефективност за 2019


Програма за Енергийна ефективност на Община Казанлък за 2021-2027 г.


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220