Музей на розата

Розопроизводството и в още по-голяма степен търговията с розово масло се превръщат в една от най-атрактивните "визитни картички" на казанлъшкия край и на българското стопанство. Още от преди близо век основателно се твърди, че "розовата култура в България, целяща извличане на розовото масло не е само най-старата и най-привлекателната индустрия в нашата страна, но също съвсем изключителна и специфична за региона."

В град Казанлък, се намира единствения по рода си Музей на розата. Първата музейна експозиция за казанлъшката роза е открита през 1967 г., а през 1969 г. тя прераства в Музей на розата, който е уникален в световен мащаб. Той се помещава в нова сграда в парк "Розариум" и е част от Историческия музей "Искра" в гр. Казанлък.

научи повече...

Музеят на розата има богата колекция от предмети, снимки и документи, разкриващи историята на българското производство на маслодайни рози. Експонатите са разположени в три пространства. В музея могат да се видят и инструменти за обработка на розови градини, съдове за съхранение и износ на розово масло и вода. Направена е и възстановка на склад за розово масло и на първата лаборатория за изследване на чистотата на розовото масло създадена през 1907 г. от Христо Яръмов. Това е свързано с тежък момент в историята на българското розопроизводство, когато се появява т.нар. ‘тереше’ – фалшификат на истинското розово масло. Под заплахата за сриване на репутацията на българското розово масло като най-доброто в света, лабораторията на Христо Яръмов се явява успешен опит за осуетяване на тази вредна практика.

Забележителен предмет в експозицията на музея е съд за розово масло (конкума), който е бил използван за последен път през 1947 г., но ароматът на рози се носи все още от него.

В музея туристите имат възможност да закупят розово масло, различни продукти на маслодайната роза, козметика, розов ликьор и сувенири, свързани с бита и културата на розопроизводителите.


Rose production and even the greater part the trading with the rose oil became one of the most attractive visit cards on Kazanlak region and the Bulgarian agriculture. Before half century reasonably said: Rose culture in Bulgaria whose purpose is extraction of rose oil, is not only the oldest and the most charming industry in our country but also exceptionally and specific in the region.

Not surprisingly, the only Museum of Roses of its kind is located in the Town of Roses – Kazanlak. The first museum exhibition of the Kazanlak rose was displayed in 1967 and from 1969 onwards it turned into a rose museum that is globally unique. The museum’s look, as we know it nowadays, dates back to 1984. It is located in a new building in Rosarium park and is part of the Iskra historical museum in the town of Kazanlak.

The Museum of Roses has a rich collection of objects, pictures and documents that reveal the history of Bulgarian oleaginous-roses growing. These exhibits are located in three halls. Inside the museum one can see instruments used for processing rose gardens, utensils for storage and export of rose oil and rose water. There is also a reproduction of a rose-oil depot and of the first rose-oil examination laboratory established in 1907. Hristo Yaramov is a chemistry teacher in the Kazanlak school. The laboratory was aimed at analyzing the rose oil and started issuing certificates for the purity of oil that was to be exported abroad. The period back then was hard for Bulgarian rose-growing as the so called ‘tereshe’, or fake rose oil, emerged. Threatened by deterioration of the Bulgarian rose oil’s reputation as the world’s best, Hristo Yaramov’s laboratory was a successful attempt to spoil this wrongful practice.

A remarkable object in the museum’s exhibition is a rose-oil container that was last used in 1947, but the rose fragrance still comes out of it. Inside the museum there is a tourist shop where one can buy information materials, souvenirs, cosmetics, rose jams, rose liqueurs, fragrant oils, etc.

 

публ. на 11.06.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220