Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, модул Дълготрайни активи и модул Склад, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общ

Покана до определени лица Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна с размери 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2020 г.“

Публично състезание Активни

„Доставка на автомобили“

Събиране на оферти с обява Активни

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КРЪН - I ЕТАП, II ПОДЕТАП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЛИВЕН КАНАЛ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО ЗАУСТВАНЕ В Р. КРИВАТА ВАДА; КОЛЕКТОР ЗА РАЗРЕДЕНИ БИТОВИ ВОДИ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ; ЧАСТ ОТ ГЛАВЕН КОЛЕКТОР 1 – ОТ

Публично състезание Активни

Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“

Открита процедура Активни

„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – САМОСВАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „КД и ПИС“

Събиране на оферти с обява Активни

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Мерки за информация и публичност по проект „Светът на траките“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на автомобили по две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж“ Обособена позиция № 2 „Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „КД и ПИС“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на специализирани съдове за отпадъци по обособени позиции“

Публично състезание Активни

„Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП КДиПИС по обособени позиции“

Публично състезание Активни

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ - Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „

Събиране на оферти с обява Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ № 17 „Славейче“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна с размери 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2020 г.“

Публично състезание Неактивни

„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „КДиПИС“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Публично състезание Активни

„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ. ЕТАП I: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ по МЯРКА М02 ‘‘ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА‘‘ по ПРОЕКТ ‘‘КРАСИ

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Казанлък по две обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на декоративна растителност”, в три обособени позиции”

Публично състезание Активни

покана

Други Активни

„Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък“

Други Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220