Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Изпълнение на СМР по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък “ по пет обособени позиции»

Открита процедура Активни

“Стадион Севтополис - модернизация и газификация - Етап 2“

Открита процедура Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Декември


Доставка на Горива (Автомобилен бензин A95H, Дизелово моторно гориво Б6 и Газ пропан-бутан ) за зареждане на автомобилите собственост на Община Казанлък: Дизелово гориво за автомобили – 885 000 л. ±20% ; автомобилен бензин А- 95Н - 152 500 л. +/-20% и га

Договаряне без обявление Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Ноември


„Застрахователна услуга, по две обособени позиции:1. Задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на местата в МПС;2. Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства /“

Публична покана Активни

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза “работен проект“ за изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - I етап на строителство

Публична покана Активни

“Доставка на готови за консумация закуски за нуждите на „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“

Открита процедура Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Октомври


„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа през 2015-2016г.“

Публична покана Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Септември


Застрахователна услуга по пет обособени позиции: 1. Групова застраховка „Трудова злополука“ за работници в Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“; 2. Групова застраховка „Трудова злополука“ за работници в Общинско предпри

Публична покана Активни

„ДОСТАВКА НА ЕМУЛСИЯ БИТУМНА, КАТИОННА, БЪРЗОРАЗПАДАЩА СЕ И ФРАКЦИЯ ТРОШЕНО- КАМЕННА 4-8 ММ ЗА ОБЩИНСКТАНА МАШИНА ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПРЕЗ 2015 Г.“

Публична покана Активни

„Осъществяване на дейности по авторски надзор по време на строителството за обект : „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и приемна сграда“

Договаряне без обявление Активни

„Изготвяне на подробно пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Казанлък“

Публична покана Активни

„Изготвяне на подробно пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Казанлък“ „- ОТТЕГЛЕНА

Публична покана Неактивни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Август

Открита процедура Активни

„Строителен надзор при изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в квартал “Кулата“ и квартал “Крайречен“, гр. Казанлък“

Публична покана Активни

Избор на изпълнители за извършване на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително монтажни работи във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на

Открита процедура Активни

Визуализация и публичност по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие” за Допълнителен

Открита процедура Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220