Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

„Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, д

Открита процедура Активни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна и иглолистна растителност“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка и монтаж на 6 (шест) броя нови паркинг автомати за платено паркиране за нуждите на Община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„КЕТЪРИНГ – ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Открита процедура Активни

„ИЗГРАЖДАНЕ НА БКТП ЗА ПАРКИНГ ЕЛЕКТРОБУСИ“

Събиране на оферти с обява Активни

Текущ ремонт, ремонт на надстройки към специализираните автомобили, ремонт и техническо обслужване на автомобили, собственост на ОП „КД и ПИС“

Договаряне без обявление Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна с размери 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2019 г.“

Публично състезание Активни

„Изготвяне на инвестиционен проект за поставяне на 23 бр. спирки на градски транспорт, доставка и монтаж на нови спирки на градския транспорт.

Събиране на оферти с обява Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Публично състезание Неактивни

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр.Казанлък, обл.Ст.Загорa, III-ти етап“

Публично състезание Неактивни

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 23 БР. СПИРКИ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ“

Събиране на оферти с обява Неактивни

ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ

Открита процедура Неактивни

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ - Сензорна градина

Покана до определени лица Неактивни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река “Стара река“, квартал Крайречен“ - гр. Казанлък ; Дере, участък на река “Стара река“ - с. Енина “ Подобект-1: “ Коритото на река “Стара река“, квартал Крайречен“ - гр. Казанлък“.

Покана до определени лица Неактивни

Текущ ремонт, ремонт на надстройки към специализираните автомобили, ремонт и техническо обслужване на автомобили, собственост на ОП „КД и ПИС

Открита процедура Неактивни

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 23 БР. СПИРКИ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ - Доставка на компютърна и офис техника

Покана до определени лица Неактивни

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2018-2019г.

Публично състезание Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220