З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 418/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106, общ. Казанлък, с НТП “Трайни насаждения“, за стопанската 2018/2019 година


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 359/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 415/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 415/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 337/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


Издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир „Крън-3“ - публична общинска собственост на фирма „Машин трейдинг“ ЕООД


Изграждане на учебно- изследователски център,спортно игрище и сондажен кладенец в имот №72167.504.7621 по кадастрална карта на гр.Казанлък


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 419/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък, с НТП «Трайни насаждения», за стопанската 2018/2019 година.


“Изграждане на тръбен кладенец (ТК) и водовземане от подземни води за други цели-поливане на зелени площи и измиване на площадки в ПИ с идентификатор 27499.20.58, с.Енина, местност Каделкова чешма,община Казанлък,област Стара загора “


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект – “Дере“, десен приток на р. Старата река, десен приток на р. Старата река, с. Енина, с обхват поземлени имоти с идентификатори: 27499.501.2259, 27499.501.3112, 27499.5


З А П О В Е Д № РД - 07 – 330/ 01.10.2018 г. - Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д № РД - 07 – 331/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Черганово, ЕКАТТЕ 80532, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година


З А П О В Е Д № РД - 07 – 370/01.10.2018 г.Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година


З А П О В Е Д № РД - 07 – 353/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Дунавци, ЕКАТТЕ 24075, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 369/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 332/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 417/ 01.10.2018 г.Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, общ. Казанлък, с НТП «Ниви», за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 417/ 01.10.2018 г.Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, общ. Казанлък, с НТП «Ниви», за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 420/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, общ. Казанлък, с НТП «Трайни насаждения», за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 333/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220