СЪОБЩЕНИЕ за ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води


Годишен план зa 2015г. за ползване на общинските гори


Списък на точките, в който са разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци


Задължения на физическите и юридическите лица съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за строителните отпадъци.


Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Казанлък

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на страната е достъпен на адрес: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp  

Задължения на търговските обекти за разделно събиране на отпадъците по Закона за управление на отпадъците


Програма за управление на отпадъците на община Казанлък


Актуализация на Програмата за КАВ на Община Казанлък


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220