Одобряване на комплексен проект кв.108 Енина


Изменение на план за регулация на част от квартал 389 Казанлък обява01/2022


Заповед изменение на ПУП кв15 Горно Изворово


РЕШЕНИЕ № 572/25.11.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  Решение №572 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 25.11.2021г., Протокол №30   Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, за Поземлен имо

РЕШЕНИЕ № 571/25.11.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  Решение №571 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 25.11.2021г., Протокол №30 1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и план

РЕШЕНИЕ № 568/25.11.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

      Решение №568 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 25.11.2021г., Протокол №30   1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройс

Изменение на план за регулация и на план за застрояване на част от кв20 Хаджидимитрово


Изменение на план за регулация-кв24 Долно Изворово


заповед за одобряване на План за застрояване ПИ 62983.59.12 в Розово


ПУП за кв40 Казанлък обявяване на заповед


Обявление изменение на ПУП ГИзворово кв15


заповед ПУП Енина имот 27499.221.24


заповед ПУП Енина 27499.181.184


РЕШЕНИЕ № 532/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №532 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за Позем

РЕШЕНИЕ № 531/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №531 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - външно електрозахранване на имот с

РЕШЕНИЕ № 530/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №530 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: ·         Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен

РЕШЕНИЕ № 513/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 513 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И:   I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собствено

заповед за ОДОБРЯВАНЕ на ПУП за ПИ 27499.14.2 Eнина


обява по чл.140,ал3 от ЗУТ


заповед ПУП Казанлък ПИ 35167.230.365


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220