Заповед ПУП 27499.343.34


РЕШЕНИЕ № 534/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ №534 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и па

РЕШЕНИЕ № 533/30.09.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №533 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.09.2021 г., Протокол №28   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – пл
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220