Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 165 от 22.01.2014 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 163/22.01.2014 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Кънчево и гр. Шипка

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 164/22.01.2014 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под на

Отдаване под наем на общински обекти в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 129 от 20.01.2014 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка с Решение № 872/24.01.2014 г. на ОбС - Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1

Отдаване под наем на общински обект в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 378/20.02.2014 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински земеделски земи в землището на с. Дунавци

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 464/04.03.2014 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отда

Отдаване под наем на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение в гр. Казанлък /ул. “Стара планина“, срещу Поликлиниката/

На основание чл. 98, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка с Решение № 885 от 07.02.2014 год. на ОбС - Казанлък за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на: - обект с п

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1043 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1045 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1044 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване

Отдаване под наем на имоти общинска собственост в община Казанлък

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1003/26.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване з

Панаир – 2013 г. в гр. Казанлък

  На основание Заповед № 959 от 24.04.2013 год. на Кмета на Община Казанлък и утвърдената от гл. архитект на общината схема за разположение на преместваемите съоръжения във връзка с провеждането на Празници в долината на розите и тракийските царе К

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО И С. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 690/03.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за

публични търгове за отдаване под наем на общински обекти

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 711/08.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за от

Отдаване под наем на общински земеделски земи в землището на с. Хаджидимитрово

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 586/26.03.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 494/13.03.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за от

отдаване под наем на земеделски земи в землище на с. Кънчево

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 433/05.03.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване п
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220