Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 27.09.2022 г. /втора дата на 11.10.2022 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 1447/02.09.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с т

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 20.09.2022 г., втора дата 04.10.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землище “Старите лозя“ /първа дата 20.09.2022 г., втора дата 04.10.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 20.09.2022 г., втора дата при липса на кандидати 04.10.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земеделска земя в землището на гр. Крън /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публични търгове за отдаване под наем за срок от пет години на земеделски земи в землището на село Г. Дряново /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - за Банка на 17.08.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 31.08.2022 г.)

Община Казанлък, на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1190/27.07.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване по

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Ясеново /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земделска земя в землището на с. Копринка /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 14.06.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г./

Община Казанлък, на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 788/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване п

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Горно Черковище на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 789/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване п

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект в с. Средногорово на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 792/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с та

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 791/23.05.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с та

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен в с. Овощник на 14.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.06.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Решение № 674/28.04.2022 г. на ОбС – Казанлък и във връзка със Заповед № 790/23.05.2

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на Микроязовир “Синята река“ на 18.05.22 г. / втора дата при липса на кандидати 31.05.22 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал.1, чл. 80 т. 1 и чл. 81 ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с и

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект в ЦДГ “Мечо Пух“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата 27.04.2022 г./

Община Казанлък, на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 414/21.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с та

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени Гимназия “Академик П. Стайнов“ и ОУ “Кулата“ на 13.04.2022 г. /при липса на кандидати - втора дата на 27.04.22 г., при същите условия/

Община Казанлък на основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл.80, т. 2, чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък и във връзка със Заповед № 415/21.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тай
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220