Отдаване под наем на общински имоти в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2042/05.09.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

Отдаване под наем на общински имоти

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 2006/03.09.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1975 от 27.08.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1976 от 27.08.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1977 от 27.08.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински терени и павилиони в община Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1902 от 13.08.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински терени и павилиони в община Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1901 от 13.08.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински земеделски земи в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1689/19.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване

Отдаване под наем на общински обект в с. Долно Изворово

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1633/12.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Горно Черковище

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1611/05.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски зем

Отдаване под наем на общински обекти в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1610/05.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1579 от 03.07.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търго с явно наддаване за отдаване п

Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Ръжена

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1554/01.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Средногорово

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1523/25.06.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

Отдаване под наем на общински обект в гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1522/25.06.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под

Отдаване под наем на общински терен в гр. Казанлък

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1043 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за

Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1045 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване

Отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък

  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1044 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване

Отдаване под наем на имоти общинска собственост в община Казанлък

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1003/26.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване з

Отдаване под наем на общински земеделски земи в землището на с. Ясеново

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 914/22.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220