Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имоти

Община Казанлък на основание, чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал.1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди: №1271/10.07.2024 г., №1272/10.07.2024 г., №1273/10.07.2024 г. и №1274/10

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 481/20.03.2024 г. на Кмета на Община К

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект - помещение за стоматологичен кабинет на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 480/20.03.2024 г. на Кмета на Община К

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 479/20.03.2024 г. на Кмета на Община К

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 03.04.2024 г., втора дата при липса на кандидати 17.04.2024 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Шейново /първа дата 03.04.2024 г., втора дата при липса на кандидати 17.04.2024 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Енина /първа дата 03.04.2024 г., втора дата при липса на кандидати 17.04.2024 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - микроязовир “Синята река“ на 20.02.2024 г. /втора дата при същите условия - 12.03.2024 г./

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 80, т. 1 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Горно Изворово и гр. Шипка /първа дата 20.02.2024 г., втора дата при липса на кандидати 12.03.2024 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен гр. Казанлък /първа дата 20.02.2023 г., втора дата при липса на кандидати 12.03.2024 г., при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 184/30.01.2024 г. на Кмета на Община К

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологичен кабинет в с. Розово /първа дата 20.02.2024 г., втора дата при липса на кандидати 12.03.2024 г., при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 183/30.01.2024 г. на Кмета на Община К

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински павилиони и общински обекти на 20.02.2024 г. /втора дата на 12.03.2024 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 182 / 30.01.2024 г. на Кмета на Общин

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 31.10.2023 г. /втора дата на 14.11.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 2066/09.10.2023 г. на Кмета на Община

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 31.10.2023 г. /втора дата на 14.11.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 2065/09.10.2023 г. на Кмета на Община

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Казанлък /първа дата 16.10.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.10.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделска земя в землището на с. Енина /първа дата 16.10.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.10.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински поземлени имоти на 16.10.2023 г. /втора дата на 26.10.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска соб

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - апартамент на 26.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 03.10.2023 г.)

Община Казанлък, на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  №1841/01.09.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени в гр. Казанлък на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1659/15.08.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински лекарски кабинет в с. Бузовград на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  №1658/15.08.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220