ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1283 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.03.2015 г., Протокол № 61 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПЛАНА СЕЛО ЕНИНА

ДO СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ВЛАСЕВА УЛ. „АНАСТАСИЯ ТОШЕВА“ № 12 С.ЕНИНА КОПИЕ ДО МИНЧО БОНЕВ МУЕРОВ УЛ. „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ № 8 ГР.КАЗАНЛЪК Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „Гара

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПЛАНА СЕЛО ЧЕРГАНОВО

  ДO ТОДОР ДИМИТРОВ ДИЧЕВ УЛ. „МАРИЦА“ № 7 С.ЧЕРГАНОВО ДО МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОКОЕВА УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ № 1, ВХ.А, ЕТ.3, АП.8 ГР.СИЛИСТРА ДО ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА МИЛЕВА УЛ. „АВГУСТА ТРАЯНА&ldqu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КОПРИНКА

на основание на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ № 1246 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2015 г., Протокол № 60 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 о

ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №30 от 19-01-2015 г на Министерски съвет за ОТЧУЖДАВАНЕ на земи за изграждане на обект „Път ІІІ – 5004 „Обход на град Габрово“

РЕШЕНИЕ № 30 ОТ  19-01-2015 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост , за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на град Габрово"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.БУЗОВГРАД

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1232 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 29.01.2015 г., Протокол № 58 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за за

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРА ПО ОЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ОБХОД НА ГРАД ГАБРОВО


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В ПИ №899 В КВ. 338 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО УВАЖАЕМИ Г-ДА,             Община Казанлък на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена скица с виза за проектиране в ПИ № 899, кв.338 по плана на гр.Казанлък с ис

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАПЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛЕЩЕТО НА С. ЕНИНА

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1205 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛЕЩЕТО НА С. РОЗОВО

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1204 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за за

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛЕЩЕТО НА С. КОПРИНКА

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1203 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за за

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПЛАН СХЕМИ,ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ В МЕСТНОСТ “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1202 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1.    Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛЕЩЕТО НА С. ШЕЙНОВО

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1201 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за за

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КЪНЧЕВО

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1200 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 Р Е Ш И: 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план &ndas

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩА НА ГР. КАЗАНЛЪК И С. БУЗОВГРАД

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :  РЕШЕНИЕ №1198 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57   1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Па

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХАДЖИДИМИТРОВО

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1195 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57   1.      Разрешава изработване на проект за Под

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В МЕСНОСТТА “КАСМЕРА“ ЗЕМЛЕЩЕТО НА ГР. КАЗАНЛЪК

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1206 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за за

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР И ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В КВ.212 И КВ.210 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1192 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Дава разрешение за изработване на изменение на План за регулация и План за улич

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В КВ.238 и КВ.269 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1190 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57 1. Дава разрешение за изработване на изменение на План за регулация и План за улич

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМА И ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.РЪЖЕНА

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1173 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол № 57   1. Разрешава изработване на Проект за Подробен устройствен план –
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220