Местни избори 2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Методическите указания и утвърдените образци на документи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са налични на линк: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ-МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Пълна информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните сгради можете да намерите тук : http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

В СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН СТАРТИРА КАМПАНИЯ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

На 1 декември 2014г. по повод Световния ден за борба срещу ХИВ/ СПИН, Общественият посредник на община Казанлък съвместно със специалисти от Центъра за обществена подкрепа-Казанлък  в рамките на посланието „Усмихни живота си!”, стартира кам

СРЕЩА С ГРАЖДАНИ НА ТЕМА : „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ”

- Що е то „етажна собственост”, „собственик”,”ползвател,” „наемател”; - Кои са органите на управление на етажната собственост и как функционират те; - Как да организираме етажната собственост; - Ка
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220