1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

Информация за услугата    

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Информация за услугата

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Информация за услугата

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Информация за услугата                                         &nb

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Информация за услугата    

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Информация за услугата

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Информация за услугата  

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Информация за услугата

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Информация за услугата

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Информация за услугата

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Информация за услугата

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Информация за услугата

2053 Припознаване на дете

Инфомация за услугата

2033 Възстановяване или промяна на име

Информация за услугата  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220