Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ         Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безв

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ДЕТЕГЛЕДАЧКА“

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :ДЕТЕГЛЕДАЧКА   по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък&ldq

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжността: „ДЕТЕГЛЕДАЧКА“     по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в г

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ       Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездн

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :   СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки м

Списък на класирани кандидати, след проведен втори етап- интервю/събеседване за заемане на длъжностите Социален педагог и Социален работник

  Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжността:   СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК   по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ         Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безв

Списък на класирани кандидати, след проведен втори етап- интервю/събеседване за заемане на длъжностите Медицинска сестра и Социален педагог

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА        по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен центъ

Списък на кандидати, преминали етап подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване за заемане на длъжностите Медицинска сестра и Социален педагог

Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжността:   СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА     по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки м

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ         Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безв

Списък на класирани кандидати, след проведен втори етап- интервю/събеседване за заемане на длъжност “социален педагог“

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :   СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ        по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване за заемане на длъжността “социален педагог“

  Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжността:   СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в гра

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Опер

Списък на класирани кандидати, след проведен втори етап- интервю/събеседване за заемане на длъжностите Ръководител и Трудотерапевт

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: Ръководител; Трудотерапевт;       по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с т

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжностите:   Ръководител; Трудотерапевт;     по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с те

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова по

Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ за заемане на длъжности „Логопед“ и „Хигиенист“

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:   ·         Логопед; ·        

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжностите:   ·        Логопед; ·        Хигиенист;

Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

  ОБЯВЛЕНИЕ            Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

  Списък на кандидатите след проведен първи етап - подбор по документи, за заемане на длъжностите: ·         Логопед; ·         Трудотерап

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220