Местни избори 2023

НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Приета с Решение № 276/24.09.2009 г. Изм. с Решение № 337/9.11.2009 г.; изм. с Решение № 166/09.04.2012 г.; изм. с Решение № 311/24.07.2012 г.; чл. 22, ал. 5 и чл. 37, ал. 4 отм. с Решение № 155/10.10.2012 г. на Старозагорският административен съд, изм. с Решение 644/27.06.2013 г.; изм. с Решение №1023/31.07.2014 г., изм. с Решение № 1161/17.12.2014 г., изм. с Решение № 460/25.05.2017 г., изм. с Решение № 547/28.09.2017 г., изм. с Решение № 773/28.05.2018 г., изм. с Решение № 77/27.02.2020 г., изм. с Решение №578/20.12.2021 г., изм. с Решение № 718/30.06.2022 г., влиза в сила от 01.07.2022 г.

публ: 05/07/2022 г.  Изтегли документа
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220